محمد ابراهیم عالمی (بزائه: چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۴۴، میانای دودانگه) اتا مازرونی خونش‌کر و پژوهش‌کر هسته. وه سال ۱۳۷۰ جه مازرون فرهنگخنه دله شعر و شاعری پئی بورده و سال بعد شواش گروه دله عضو بیّه و بهارانه ، ماه تی تی ، دودوک تیکا ، گل گلون ، روجا ، مم زمون ، گل مازرون ، تتی وا، رج خونی، آسمان ساری ، منور و درویش دله خونش‌کری هاکرده.

محمد ابراهیم عالمی
عالمی.jpg
فعالیت خونش‌کَر
ملیت Flag of Iran ایرانی
بزائن چهارشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۴۴
میانا، ساری، مازرون
جائ زندگی ساری
کار شاعر، نویسنده و خونشگر
سال‌ئون نویسندگی سال ۱۳۷۰ تاسا

وه اتا کتاب مازرونی ضرب‌المثلون جه دارنه و «نغمه‌های سرزمین بارانی» سَره هم کایری داشته و کتاب «جستاری در موسیقی و ترانه های مازندران» ره شه بنویشته و کتابون سرواد و شواش ره هم بنویشته که هنتا چاپ نینه.

آثاردچی‌ین

 
محمدابراهیم عالمی در آموزشگاه شواش

منابعدچی‌ین