موزه (به فرانسوی: musée) اتا جاء ره گانّه که ونه درون ات‌سری باستونی، صنعتی، هنری و گوهرون ِمجموعه ره جمع هاکرد بون.

لوور موزه

یونسکوی تعریف، موزه جه اینتی هسته: «موزه اتا مؤسسه هسته که همیشکی بوئه و مادی هدف نداره ولی ونه لوش همه پَلی وا هسته و جامعه سه خدمت کانده و ونه پیشرفت سه کار کانده. موزه‌ئون هدف، تحقیق هاکردن آثار و باقی بموندست‌چی‌ئون سَر و جمع‌هاکردن آثار و وشون داشتن و معنوی استفاده‌هاکردن هسته.»[۱]

منابع

دچی‌ین
  1. موزه‌داری، نوشین‌دخت نفیسی، سمت، تهران، ۱۳۸۰
  • دهخدا، علی‌اکبر. دهخدا لغتنومه جلد ۴۶ شماره مسلسل۲۲۰. دکتر محمد معین. تهران: دانشگاه تهران، لغتنومه سازمان،
  • ویکی‌پدیای کارزنون، «Museum»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ۱۲ فوریه ۲۰۱۱).‎