ویلیام باتلر ییتس یا ییتز (ایرلندی جه: William Butler Yeats) (بزائه ۱۳ ژوئن ۱۸۶۵ - بمرده ۲۸ ژانویه ۱۹۳۹) اتا گتِ ایرلندی شاعر و نیمایشنومه‌نویس بی‌یه که غریبه علوم، سلتیونِ سنتی ادبیات و وحشی ادبیات جه علاقه داشته و همین باعث بیّه وه معروف بواشه و نوبل جایزه ره هم بَییره.

ویلیام باتلر ییتس (ییتز)

ونه نقاشی که یوهان باتلر ییتس دکشی‌یه
بزائنی‌روز ۱۳ ژوئن ۱۸۶۵
ایرلند
بمردن ۲۸ ژانویه ۱۹۳۹
کار نویسنده، شاعر

وه پیش از اونکه شه نوبل بَییره، باعث بَیبی‌یه رابیندرانات تاگور این جایزه ره بَییره چون ونه بنگلادشی شعرون ره انگلیسی جه وردگاردنی بی‌یه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ویلیام باتلر ییتس خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

شابلون:مستند هاکردن