ادوارد مونک (انگلیسی جه: Edvard Munch) (بزائه ۱۲ دسامبر ۱۸۶۳ - بمرده ۲۳ ژانویه ۱۹۴۴)، اتا نروژی نقاش اکسپرسیونیسم ِسبک دله بی‌یه.

ادوارد مونک

شه دکشی‌ئه

شه دکشی‌ئه
اطلاعات کلی
بزائنی روز۱۲ دسامبر ۱۸۶۳
آدلسبورگ، نروژ
بمردن۲۳ ژوئن ۱۹۴۴
اسلو، نروژ
ملیتنروژی
سبکهیجان‌نمایی


ونه بتترین نقاشی شونگ ِتابلو هسته که «زندگی ِکتیبه ِآثار ِهنری مجموعه» دله دَره. این مجموعه دله موضوعات مختلف زندگی من‌جمله: عشق، ترس، بمردن و سودا ره اشمبی.


نگارخنهدچی‌ین

مهمترین کارون
بقیه

شه دکشی‌یهدچی‌ین

عکاسیدچی‌ین


منابعدچی‌ین

  • گاردنر،هلن،۱۳۶۵ هنر در گذر زمان
  • پاکباز،رویین ۱۳۷۹ دایره المعارف هنر،فرهنگ معاصر
  • ادوارد مونک، نوشته شده توسط توماس م.مسر
  • بعد از جیغ، الیزابت پرلینگر
  • مفهوم هنر، ویرایش توسط جان فلمینگ و هوگ آنر
  • Wikipedia contributors, «Edvard Munch,» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_munch (۹ دسامبر ۲۰۰۶).


ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ادوارد مونک خَوری دَره ره پیدا هاکنین.