دیگه کاروری ئون سر کوردستون (گجگجی بایری) ره بوینین.

کوردستون ایسمی هسته مناقشه‌انگیز با تعاریف موختلف که سال‌ئون اخیر دله اشاره به مناطق کوردنشین غرب خاورمیونه وسّه، به‌کار بَورده وانه. این نوم منابع تاریخی دله از سال ۱۱۵۰ میلادی دره که محدوده‌ئی هسته، غرب خاورمیونه دله که اون زمون کاربرد داشته.

نقشه کوردستون مربوط به سال ۱۸۹۳ میلادی که ونه دله کوردون ایالات غربی ایران و ولایات موصل و دیاربکر عوثمانی دله دَیینه.
نقشه تقریبی کوردستون خاورمیونه دله.

هم‌زمون با روی کار بموئن ترکمن‌ئون سلجوقی (۵۱۱ ق.) و پادشائی سلطون سنجر اولین‌بار وسّه ایالتی به نوم کوردستون محدوده ایالت کوهستون(جبال) ایران دله تأسیس بیّه و نوم کوردستون اولین‌بار وسّه بساته و استفاده بیی‌یه.[۱][۲]

منابع دچی‌ین

جستارهای وابسته دچی‌ین

پیوند به بیرون دچی‌ین