رضا شاه (۱۲۵۶ سوادکوه، مازرون دله – ۱۳۲۳ ژوهانسبورگ، جنوبی آفریقا دله) ایران شاه بی‌یه (میون ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) و پهلویون ِسلسله‌یِ مؤسس بی‌یه. رضاشاه ِحکومِت قاجارون ِانقراض جه شروع و جهونی جنگ دوم ِتموم بیّن گادِر توم بیّه.

رضاخان

رضا وچگی جه یتیم بی‌یه. ونه وچگی جه فقر دله گت بیه. نوجوونی جه نظام دله دکته و کاتی-کاتی شه مقوم ره بالا بیارده. روز ۳ اسفند سنه ۱۲۹۹ شمسی، اتا کودتا ترتیب هدائه و قزاقون جه تهران ره ایشغال هکرده. رضاخان اول وزیر جنگ ِمقوم جه خله از ناآرامیون و راهزنیون ره بین جه بَورده. ۳ آبان ۱۳۰۲ رضاخان احمدشاه قاجار ِدتور جه نخست‌وزیر بیّه و اول تلاش کارده اتا جمهوری بساجه ولی سنه ۱۳۰۴ پادشائی جه برسی‌یه. وه آخرسری سنه ۱۳۲۰ بریتانیا فیشار بن مجبور بیّه شه مقوم ره ترک هاکنه و سه سنه بعد ژوهانسبورگ (جنوبی آفریخا) دله بمرده.

منابع دچی‌ین

  • اینگیلیسی ویکی‌پدیا