لامپ وسیله‌ای هسته تعویض پذیر که تبدیل الکتریسیته به نور وسّه بساته بیّه. این وسیله اکثرا از پایه سرامیکی، فلزی، شیشه‌ای، یا پلاستیکی که اتصال الکتریکی با پایه لامپ ره برقرار کانده. این اتصال ممکن هسته یا ات سرپیچ، دِ پایه فلزی با دِتا فلز کلاه شکل برقرار بوو.

اتا التهابی لامپ شفاف

نماد لامپ نقشه‌ئون الکترونیک دلهدچی‌ین

معمولا از اشکال زیر نشون هدائن لامپ نقشه‌ئون الکترونیکی دله استفاده وونه.

 

 

منبعدچی‌ین

Wikipedia contributors, «Lamp (electrical component),» Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lamp_(electrical_component)&oldid=260992169 (accessed January ۷, ۲۰۰۹).