ژانویه -فوریه -مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

امروز واری روز سپتامبر
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
امروز واری روز


امروز یه‌شمبه، ۲۱ ژوئیه، ۲۰۲۴ هسته؛ اسا ‏۲۰:۱۶ (UTC) هسته.

امروز:

روز بعد: ۲ سپتامبر - روز قبل: ۳۱ آگوست

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۳ سپتامبر – روز قبل ۱ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۴ سپتامبر – روز قبل: ۲ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۵ سپتامبر – روز قبل ۳ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۶ سپتامبر – روز قبل ۴ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۷ سپتامبر – روز قبل ۵ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز: برزیل ِاستقلال‌روز

روز بعد: ۸ سپتامبر – روز قبل ۶ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: مقدونیه‌ی ِاستقلال روز؛ مالت ِپیروزی روز و باسوادی ِبین‌المللی روز

روز بعد: ۹ سپتامبر – روز قبل ۷ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: شمالی کره‌ی ِجمهوری روز

روز بعد: ۱۰ سپتامبر – روز قبل ۸ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: جبل طارق دله ملی روز هسته.

روز بعد: ۱۱ سپتامبر – روز قبل ۹ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: یازده سپتامبر فاجعه، متحده ایالات دله

روز بعد: ۱۲ سپتامبر – روز قبل ۱۰ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: کیپ ورد ِملی‌روز

روز بعد: ۱۳ سپتامبر – روز قبل ۱۱ سپتامبرنمایشبحثویرایش


۱۳ سپتا‌مبر:

روز بعد: ۱۴ سپتا‌مبر – روز قبل ۱۲ سپتا‌مبر


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۵ سپتامبر – روز قبل ۱۳ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: کاستاریکا، گوآتمالا، هندوراس، نیکاراگوآ و السالوادور دله استقلال روز هسته.

روز بعد: ۱۶ سپتامبر – روز قبل ۱۴ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز: نو پاپوآ گینه ِاستقلال‌روز

روز بعد: ۱۷ سپتامبر – روز قبل ۱۵ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز: متحده ایالات امریکا دله اساسی قانون ِروز هسته

روز بعد: ۱۸ سپتامبر – روز قبل ۱۶ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۱۹ سپتامبر – روز قبل: ۱۷ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز: نرم‌افزارون ِآزادی ِروز

روز بعد: ۲۰ سپتامبر – روز قبل ۱۸ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۱ سپتا‌مبر – روز قبل ۱۹ سپتا‌مبر


نمایشبحثویرایش


امروز: صلح ِجهونی روز، آلزایمر ِجهونی روز و مالت ، بلیز و ارمنستون ِاستقلال روز.

روز بعد: ۲۲ سپتامبر – روز قبل ۲۰ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۳ سپتامبر – روز قبل ۲۱ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز: شرقی ارتودکس ِاولین روز جدید ِسال وسّه.

روز بعد: ۲۴ سپتامبر – روز قبل ۲۲ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز: گینه بیسائو ِاستقلال‌روز

روز بعد: ۲۵ سپتامبر – روز قبل ۲۳ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۶ سپتامبر – روز قبل ۲۴ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۷ سپتامبر – روز قبل ۲۵ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


امروز:

روز بعد: ۲۸ سپتامبر – روز قبل ۲۶ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


امروز

روز بعد: ۲۹ سپتامبر – روز قبل ۲۷ سپتامبر

نمایشبحثویرایش


Felix LemberskyFelix Lembersky. Execution: Babi Yar ca. 1944-52
Felix LemberskyFelix Lembersky. Execution: Babi Yar ca. 1944-52

امروز

روز بعد: ۳۰ سپتامبر – روز قبل ۲۸ سپتامبر


نمایشبحثویرایش


بوتساوانا پرچم
بوتساوانا پرچم

امروز: بوتسوانای ِاستقلال‌روز (پرچم دله)

  • ۱۲۰۷ - مولوی، ایرانی شاعر، دنیا بموئه.
  • ۱۹۳۸ - انگلیس ِنخست‌وزیر، نویل چمبرلین، اتا فرودگا دله سندی که هیتلر امضا هاکرد بی‌یه ره جمعیت وسّه بخوندسته. این سند دله نازی آلمان متعهد بیّه شه همسایه‌ئون ره تجاوز نکانه. چمبرلین این سند ره «صلح، امه زمونه وسّه» اعلام هاکرده. آلمان تقریبا ات سال بعد، ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، لهستون ِاشغال جه شه قول ره بشکسته و انگلیس دله چرچیل چمبرلین ِجایگزین بیّه.

روز بعد: ۳۱ سپتامبر – روز قبل ۲۹ سپتامبر

نمایشبحثویرایش