نیکاراگوئه اتا کشور نوم هسه که آمریکا قاره دله دره.

فلاگ اف نیکاراگوا

جوغرافیویرایش

اینتا کشور گتی۱۲۰۲۵۴ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۵/۴میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم ماناگوآ هسه.

فرهنگویرایش

ونه مردم ویشتراسپینیجی زوون ره گپ زنه‌نه ئو مسیحی دین ره په‌روو هسه‌نه.

سیاستویرایش

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصادویرایش

اینتا کشور پیل یکا نوم کوردوبا(پیل یکا) هسه.

تاریخویرایش

اینتا کشور قدیم دله ئیسپانئون کولونی بیه ئو مازرونی ۱۳۳۳ سال دله أتا سیوا کشور بیه.

دپت چرخه‌توئونویرایش