جرالد فورد (انگلیسی جه: Gerald Ford) متحده ایالات آمریکای ۳۸اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چل و هفتمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۹ اوت ۱۹۷۴ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، نلسون راکفلر ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

جرالد فورد
Gerald Ford
جرالد فورد ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۹ اوت ۱۹۷۴ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۷۷
ترتیب ۳۸اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) نلسون راکفلر
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین