چرچیل

وینسون چرچیل اتا بریتانیایی سیاستمدار بی‌یه که جهونی جنگ دوم گادِر این کشورِ نخست‌وزیر بی‌یه. وه نویسندگی هم کارده و نوبل جایزه ره شه بنویشته‌ئون وسّه بَیته.