فیصل بن حسون شریف ملقب به شاء فیصل اول (انگلیسی جه: Faisal I of Iraq) (۲۰ مه ۱۸۸۳ - ۸ سپتامبر ۱۹۳۳).

زندگینامهدچی‌ین

 
فیصل اول امیر عیراق عکس که سال ۱۹۱۸ میلادی با حاییم وایزمن سمت چپ سر، که لباسی عربی به نشونهٔ دوستی تن هاکرده جه دره ملاقات کانده.

فیصل پسر حسون پسر علی حسنی هاشمی، شهر طائف امیرنشین مکه که شه اتا از امیرنشین‌ئون والی نشین حجاز پیرو دولت عوثمانی بی‌یه دله، بزائه بیّه.

وه سومین گت آدِم مکه‌ی وچه بی‌یه. سال ۱۹۱۳ به نمایندگی ونه گت‌پی‌یر پارلمان عوثمانی دله انتیخاب بیّه. پادشائی عیراق ره از ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۳ و پادشائی سوریه ره سال ۱۹۲۰ دست دله بَییته.

دِ بار زن بیته. دِ تا ریکا(غازی، مَمد) و سه تا کیجا داشته.

منبعدچی‌ین

  • الملک فیصل الاول تالیف د. عبد المجید کامل- دار الشؤون الثقافیة العامة ۱۹۹۱