ناسا مخفف «سازمان ملی هوانوردی و فضایی» موتحده ایالات آمریکا هسته.

ناسا لوگو

ناسا عهده دار و مجری طرحون ملی موتحده ایالات زمینه برنامه‌ئون فضایی دله هسته. همچنین ناسا مسئول مدیریت و اجرای پژوهش‌ئون تجاری و نظامی زمینهٔ هوافضا دله هسته. این سازمان ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۸ تأسیس بیّه و ونه بودجه سال مالی ۲۰۰۷ برابر ۱۶ میلیارد دلار هسته.[۱]

بن بنویشت دچی‌ین