شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: مازرونی (گجگجی بیری).

گیلکی اتا ایرانیج زوون نوم هسسه. گیلکی ِزوون ایران ِغربی شمال ِزوون رج دله قرار گیرنه. اینتا زوون گیلون اوستان دله گب بزه بونه.

گیلکی
گيلکي
گنش‌کرون 3000000   مقدار دچی‌ین (P1098) ویکی دیتا دله
کشور ایران[۱]  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
بومی جائون گیلون اوستان  مقدار دچی‌ین (P2341) ویکی دیتا دله
خط عربی الفبا  [دیگر زوون‌ها]Q8196‏Check for unknown parameters و عربی خط  مقدار دچی‌ین (P282) ویکی دیتا دله
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-3 glk[۲]  مقدار دچی‌ین (P220) ویکی دیتا دله
 این زوونِ ویکی‌پدیا

لهجه‌ئون دچی‌ین

گیلکی ِزوون، سه تا لهجه ره شامل بونه: بیه‌پسی (غربی گیلان)، بیه‌پیشی (شرقی گیلان) و گالشی ( گیلان ِجنوب کوهستون ور).

دییه لینکون دچی‌ین

 
Wikipedia
ویکی‌پدیا نسخه، گیلکی جه
  • واژه نومه گیلکی به فارسی و فارسی به گیلکی: [۱]
  • گیلکی ادبیات و فرهنگ پایگاه اینترنت دله: [۲]
  1. ScriptSource - Iran — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  2. https://op.europa.eu/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/language