اصلی منوی ِوا هاکردن
Faraday Cochran Pickersgill.jpg

مایکل فارادی (انگلیسی جه: Michael Faraday) (بزائه ۲۲ سپتامبر ۱۷۹۱ - بمرده ۲۲ اوت ۱۸۶۷) انگلیسی فیزیکدون و شیمیدون که ونه کارون الکترومغناطیس و الکتروشیمی جه ربط داشته و اتا مادی حکیم بی‌یه. وه بونزن چراغ ره هم بساته.

فارادی اتا رساناچی ِوَر ِمغناطیسی میدون خَوری گاته که جریان DC دانّه و همینتی الکترومغناطیس ِپایه‌ئون ره فیزیک دله بساته. وه الکترومغناطیسی القا و برقکافت قانونون ره هم بنویشته. وه اثبات هاکرده که مغناطیسی خاصیت بتونده نور ِشعاع سَر اثر بی‌یله و اتا اساسی رابطه این دِتا میون برقراره.[۱][۲]

نگارخنهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مایکل فارادی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین

رشد دانشنومه

  1. Michael Faraday entry at the 1911 Encyclopaedia Britannica hosted by LovetoKnow Retrieved January 2007.
  2. Institution of Engineering and Technology, London Archives, Michael Faraday