قاجار، قاجاریه یا قاجاریون دودمونی تورک نژاد بینه که از حدود سال ۱۱۷۰ تا ۱۳۰۴ ایران ِسر فرمونروایی کاردنه. ایل قاجار اتا از طایفه‌ئون ترکمون بی‌یه که بر اثر یورش موغول میونی آسیا جه به ایران بموئه. وشون اولا نزدیکون ارمنستون ساکن بینه که شاء عباس ات دسته از وشون ره استرآباد (گرگان امروزی) دله ساکن هاکرده و حکومت قاجاریه هم از قاجارون استرآباد تشکیل بیّه. بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان هسته که رسماً سال ۱۱۷۴ تهران دله تاجگذاری هاکرده و آخرین شاء قاجار، احمد شاء هسته که سال ۱۳۰۴ برکنار بیّه و رضاشاء، ونه جا هنیشته.[۱]

نقشه ایران سال ۱۲۷۹دله

قاجار ِشائون

دچی‌ین
ترتیب نگاره اسم شروع شائی تمومی شائی مدت شائی
۱.   آغاممدخان ۱۱۷۰ ۱۱۷۵ ۵ سال
۲.   فتحعلی شاء ۱۱۷۶ ۱۲۱۳ ۳۶ سال و ۸ ماه
۳.   ممد شاء ۱۲۱۳ ۱۲۲۷ ۱۴ سال
۴.   ناصرالدین شاء ۱۲۲۷ ۱۲۷۵ ۴۸ سال
۵.   مظفرالدین شاء ۱۲۷۵ ۱۲۸۵ ۱۰ سال
۶.   ممدعلی شاء ۱۲۸۵ ۱۲۸۸ ۳ سال
۷.   احمد شاء ۱۲۸۸ ۱۳۰۴ ۱۶ سال

شاهزادگان قاجار

دچی‌ین
 
قاجاری شائون
 • حسام السلطنه
 • سلطان مراد میرزا حسام السلطنه
 • حبیب‌الله میرزا
 • عباس میرزا نایب السلطنه
 • عباس میرزا ملک آرا
 • ایرج میرزا جلال الممالک
 • کامران میرزا نایب السلطنه
 • مسعود میرزا ظل السلطان
 • محمد میرزا کاشف السلطنه
 • عبدالحسین میرزا فرمانفرما
 • عبدالمجید میرزا عین الدوله
 • ملک منصور میرزا شعاع السلطنه
 • ابوالفتح میرزا سالارالدوله
 • شازده فرهاد میرزا

منابع

دچی‌ین
 • سایکس، سرپرسی، تاریخ ایران (۲ جلد)، ترجمه سید محمدتقی فخرداعی گیلانی.
 • تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ا. آ. گرانتوسکی - م. آ. داندامایو، مترجم: کیخسرو کشاورزی، ناشر: مروارید ۱۳۸۵
 • ایران در جنگ جهانی اول، میروشنکف، ترجمه دخانیاتی، تهران ۱۳۴۴.
 • تاریخ، سال سوم راهنمایی، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۵.
 • تاریخ ۳، سال سوم آموزش متوسطه (نظام قدیم)، رشته علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۷۲.

وابسته جستارون

دچی‌ین

پیوند به بیرون

دچی‌ین