اصلی منوی ِوا هاکردن

پابلو نرودا (۱۲ ژوئیه ۱۹۰۴ - ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۳) مستعار نوم ريكاردو نفتالی ريس باسوآلت شیلیایی شاعر و نوبل ادبیات جایزه برنده بی‌یه. وه شه مستعار نوم ره یان نرودا چکی شاعر ِنوم جه بییته.

پابلو نرودا

پابلو نرودا که دره شه شعرون ره آمریکای کنگره‌ی کتابخنه سه ظبط کانده سال ۱۹۶۶ گدر
بزائنی‌روز ۱۲ ژوئیه ۱۹۰۴
پارال، شیلی
بمردن ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۳
سانتیاگو، شیلی
پروستات بییته
ملیت پرچم شیلی شیلیایی

ونه آثاردچی‌ین

  • من درمه
  • مه خاطرات
  • إما خلومی
  • اشعار تکمیلی
  • بنه سَر دیّن
  • همگونی سرود
  • بیست سرود عاشقونه و اتا غم آوا
  • جهونی آوا
  • تاریک و روشنا
  • یادبودون سیو جزیره

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که پابلو نرودا خَوری دَره ره پیدا هاکنین.