۱۹۹۰ میلادی تقویم ِاتا سال هسته. چینی‌ها، شه تقویم جه، ۱۹۹۰ ره اسب ِسال دونستنه.[۱]

قرن: قرن ۱۹ - قرن ۲۰ - قرن ۲۱
دهه: ‎۱۹۶۰  ‎۱۹۷۰  ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰ 

سال: ‎۱۹۸۷ ‎۱۹۸۸ ‎۱۹۸۹ - ‎۱۹۹۰ - ‎۱۹۹۱ ‎۱۹۹۲ ‎۱۹۹۳
سال ۱۹۹۰ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۱۹۹۰
تبری ۱۵۰۱ – ۱۵۰۲
هجری شمسی ۱۳۶۸ – ۱۳۶۹
هجری قمری ۱۴۱۰ – ۱۴۱۱
بهایی ۱۴۶ – ۱۴۷
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۴۳
ارمنی ۱۴۳۹ - ԹՎ
بربری ۲۹۴۰
بودایی ۲۵۳۴
برمه‌ای ۱۳۵۲
رومی ۷۴۹۸ – ۷۴۹۹
قبطی ۱۷۰۶ – ۱۷۰۷
اتیوپیایی ۱۹۸۲ – ۱۹۸۳
عبری ۵۷۵۰ ۵۷۵۱
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۴۵ – ۲۰۴۶
 - ملی هند ۱۹۱۲ – ۱۹۱۳
 - کالی یوگا ۵۰۹۱ – ۵۰۹۲
هولوسین ۱۱۹۹۰
کره‌ای ۴۳۲۳
خورشیدی تایلندی ۲۵۳۳

دکته‌ئون دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. «دوازده نماد جانوری سال ها در چین». چین رادیو، ۲۰۰۹-۰۵-۱۹.