کُرواتی اتا لهجه از صربوکرواتی ِزوون هسته که اسلاوی زوونون و هندواروپایی زوونون دسته دله جا دارنه. این زوون و صربی و بوسنیایی و مونته‌نگرویی دکّل فرق نکنّه و فقط وشونِ گنش‌کرونِ جمیعت فرق دارنه و مذهبی اختلافات وشون زوون دله فرق-فصل ایجاد کنده. کرواتی علاوه برین که کرواسی دله رسمی زوون هسته، بوسنی و هرزگوین و اروپای اتحادیه دله هم رسمیت دارنه. اینتا زوون ره لاتین الفبا جه نویسنّه.

کرواتی
hrvatski jezik، hrvatski
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

گنش‌کرون 7000000   مقدار دچی‌ین (P1098) ویکی دیتا دله
کشور کرواسی[۱]
بوسنی و هرزگوین[۲]
صربستون[۳]
مونته نگرو[۴]
اتریش[۵]
مجارستون[۶]
ایتالیا
رومانی[۷]
اسلواکی[۸]
اسلونی[۹]
چک جمهوری[۱۰]  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
بومی جائون وین
کرواسی
مونته نگرو  مقدار دچی‌ین (P2341) ویکی دیتا دله
جمله‌دله‌یِ ترتیب فاعل-فعل-مفعول  مقدار دچی‌ین (P4132) ویکی دیتا دله
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-1 hr  مقدار دچی‌ین (P218) ویکی دیتا دله
ایزو 639-2 hrv و scr  مقدار دچی‌ین (P219) ویکی دیتا دله
ایزو 639-3 hrv  مقدار دچی‌ین (P220) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P1846) ویکی دیتا دله

 این زوونِ ویکی‌پدیا

منابع دچی‌ین

  1. ScriptSource - Croatia — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  2. ScriptSource - Bosnia and Herzegovina — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  3. ScriptSource - Serbia — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  4. ScriptSource - Montenegro — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  5. ScriptSource - Austria — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  6. ScriptSource - Hungary — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  7. ScriptSource - Romania — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  8. ScriptSource - Slovakia — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  9. ScriptSource - Slovenia — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  10. ScriptSource - Czechia — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳

شابلون:اسلاوی زوونون