۱۹۹۹ میلادی تقویم ِاتا سال هسته. این سال دله جهونِ جمیعت ۶ میلیارد نفر جه برسی‌یه.

قرن: قرن ۱۹ - قرن ۲۰ - قرن ۲۱
دهه: ‎۱۹۶۰  ‎۱۹۷۰  ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰ 

سال: ‎۱۹۹۶ ‎۱۹۹۷ ‎۱۹۹۸ - ‎۱۹۹۹ - ‎۲۰۰۰ ‎۲۰۰۱ ‎۲۰۰۲
سال ۱۹۹۹ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۱۹۹۹
تبری ۱۵۱۰ – ۱۵۱۱
هجری شمسی ۱۳۷۷ – ۱۳۷۸
هجری قمری ۱۴۱۹ – ۱۴۲۰
بهایی ۱۵۵ – ۱۵۶
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۵۲
ارمنی ۱۴۴۸ - ԹՎ
بربری ۲۹۴۹
بودایی ۲۵۴۳
برمه‌ای ۱۳۶۱
رومی ۷۵۰۷ – ۷۵۰۸
قبطی ۱۷۱۵ – ۱۷۱۶
اتیوپیایی ۱۹۹۱ – ۱۹۹۲
عبری ۵۷۵۹ ۵۷۶۰
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۵۴ – ۲۰۵۵
 - ملی هند ۱۹۲۱ – ۱۹۲۲
 - کالی یوگا ۵۱۰۰ – ۵۱۰۱
هولوسین ۱۱۹۹۹
کره‌ای ۴۳۳۲
خورشیدی تایلندی ۲۵۴۲

دکته‌ئون

دچی‌ین

بزائه‌ئون

دچی‌ین

بمرده‌ئون

دچی‌ین