۱۹۷۸ میلادی تقویم ِاتا سال هسته. چینی‌ها، شه تقویم جه، ۱۹۷۸ ره اسب ِسال دونستنه.[۱] این سال کبیسه نیه.

قرن: قرن ۱۹ - قرن ۲۰ - قرن ۲۱
دهه: ‎۱۹۴۰  ‎۱۹۵۰  ‎۱۹۶۰  ‎۱۹۷۰  ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰ 
سال: ‎۱۹۷۵ ‎۱۹۷۶ ‎۱۹۷۷ - ‎۱۹۷۸ - ‎۱۹۷۹ ‎۱۹۸۰ ‎۱۹۸۱
سال ۱۹۷۸ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۱۹۷۸
تبری ۱۴۸۹ – ۱۴۹۰
هجری شمسی ۱۳۵۶ – ۱۳۵۷
هجری قمری ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹
بهایی ۱۳۴ – ۱۳۵
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۳۱
ارمنی ۱۴۲۷ - ԹՎ
بربری ۲۹۲۸
بودایی ۲۵۲۲
برمه‌ای ۱۳۴۰
رومی ۷۴۸۶ – ۷۴۸۷
قبطی ۱۶۹۴ – ۱۶۹۵
اتیوپیایی ۱۹۷۰ – ۱۹۷۱
عبری ۵۷۳۸ ۵۷۳۹
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۳۳ – ۲۰۳۴
 - ملی هند ۱۹۰۰ – ۱۹۰۱
 - کالی یوگا ۵۰۷۹ – ۵۰۸۰
هولوسین ۱۱۹۷۸
کره‌ای ۴۳۱۱
خورشیدی تایلندی ۲۵۲۱

دکته‌ئون

دچی‌ین

بزائه‌ئون

دچی‌ین

بمرده‌ئون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  1. «دوازده نماد جانوری سال ها در چین»(فارسی)‎. چین رادیو، ۲۰۰۹-۰۵-۱۹.