۱۹۸۶ میلادی تقویم ِاتا سال هسته. چینی‌ها، شه تقویم جه، ۱۹۸۶ ره ببر ِسال دونستنه.[۱]

قرن: قرن ۱۹ - قرن ۲۰ - قرن ۲۱
دهه: ‎۱۹۵۰  ‎۱۹۶۰  ‎۱۹۷۰  ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰ 

سال: ‎۱۹۸۳ ‎۱۹۸۴ ‎۱۹۸۵ - ‎۱۹۸۶ - ‎۱۹۸۷ ‎۱۹۸۸ ‎۱۹۸۹
سال ۱۹۸۶ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۱۹۸۶
تبری ۱۴۹۷ – ۱۴۹۸
هجری شمسی ۱۳۶۴ – ۱۳۶۵
هجری قمری ۱۴۰۶ – ۱۴۰۷
بهایی ۱۴۲ – ۱۴۳
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۳۹
ارمنی ۱۴۳۵ - ԹՎ
بربری ۲۹۳۶
بودایی ۲۵۳۰
برمه‌ای ۱۳۴۸
رومی ۷۴۹۴ – ۷۴۹۵
قبطی ۱۷۰۲ – ۱۷۰۳
اتیوپیایی ۱۹۷۸ – ۱۹۷۹
عبری ۵۷۴۶ ۵۷۴۷
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۴۱ – ۲۰۴۲
 - ملی هند ۱۹۰۸ – ۱۹۰۹
 - کالی یوگا ۵۰۸۷ – ۵۰۸۸
هولوسین ۱۱۹۸۶
کره‌ای ۴۳۱۹
خورشیدی تایلندی ۲۵۲۹

دکته‌ئون دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. «دوازده نماد جانوری سال ها در چین»(فارسی)‎. چین رادیو، ۲۰۰۹-۰۵-۱۹.