ارمنیج زوون (ارمنی جه: հայերէն) اتا هندواروپایی زوون هسته که ارمنی مردمون ونجه گپ زنّه. ارمنیج ارمنستون و قره باغ جمهوری دله رسمی‌زوون هسته. ارمنی زوون ِجمیعت خور گانّه حدوداً پنج میلیون تا هفت میلیون نفر هستنه.[۱][۲]

     رسمی‌زوون      اقلیت‌زوون      اقلیت کم زوون

بن‌بنویشتدچی‌ین

  1. All You Need to Know about Armenian Language. ASPIRANTUM: Armenian School of Languages and Cultures (March 2, 2020).
  2. Language Monday: Armenian (April 23, 2018).