۱۹۹۴ میلادی تقویم ِاتا سال هسته. چینی‌ها، شه تقویم جه، ۱۹۹۴ ره سک ِسال دونستنه.[۱] این سال کیسه نیّه و سازمان ملل وه ره خانواده سال بنومسته.

قرن: قرن ۱۹ - قرن ۲۰ - قرن ۲۱
دهه: ‎۱۹۶۰  ‎۱۹۷۰  ‎۱۹۸۰  ‎۱۹۹۰  ‎۲۰۰۰  ‎۲۰۱۰  ‎۲۰۲۰ 

سال: ‎۱۹۹۱ ‎۱۹۹۲ ‎۱۹۹۳ - ‎۱۹۹۴ - ‎۱۹۹۵ ‎۱۹۹۶ ‎۱۹۹۷
سال ۱۹۹۴ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۱۹۹۴
تبری ۱۵۰۵ – ۱۵۰۶
هجری شمسی ۱۳۷۲ – ۱۳۷۳
هجری قمری ۱۴۱۴ – ۱۴۱۵
بهایی ۱۵۰ – ۱۵۱
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۷۴۷
ارمنی ۱۴۴۳ - ԹՎ
بربری ۲۹۴۴
بودایی ۲۵۳۸
برمه‌ای ۱۳۵۶
رومی ۷۵۰۲ – ۷۵۰۳
قبطی ۱۷۱۰ – ۱۷۱۱
اتیوپیایی ۱۹۸۶ – ۱۹۸۷
عبری ۵۷۵۴ ۵۷۵۵
هندی
 - ویکرم سموت ۲۰۴۹ – ۲۰۵۰
 - ملی هند ۱۹۱۶ – ۱۹۱۷
 - کالی یوگا ۵۰۹۵ – ۵۰۹۶
هولوسین ۱۱۹۹۴
کره‌ای ۴۳۲۷
خورشیدی تایلندی ۲۵۳۷

دکته‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. «دوازده نماد جانوری سال ها در چین». چین رادیو، ۲۰۰۹-۰۵-۱۹.