فریدریش ویلهِلم نیچه ((به آلمانی زبون: Friedrich Wilhelm Nietzsche)‏ (۱۵ اکتبر ۱۸۴۴–۲۵ اوت ۱۹۰۰) آلمانی فیلسوف و شاعر بی‌یه که ونه آثار تأثیر عمیقی غرب فلسفه و تفکر سَر بی‌یشته.[۱][۲][۳][۴]

فریدریش نیچه
Nietzsche187a.jpg
شناسنامه
کامل نوم فریدریش ویلهلم نیچه
مکتب فردگرایی، اگزیستانسیالیسم
پسانوگرایی، پساساختارگرایی
فلسفه قاره‌ای
بزا روز ۱۵ اکتبر ۱۸۴۴
بزا جا روکن، پروس
بمردن زمون ۲۵ اوت ۱۹۰۰ (۵۵ سال)
بمردن جا وایمار، آلمان
امضا
Friedrich Nietzsche Signature.svg

منابعدچی‌ین

  1. Russell, Bertrand (1945). A History of Western Philosophy. New York: Simon and Schuster. pp. 766 & 770. ISBN 0-671-20158-1.
  2. Raymond A. Belliotti, Jesus Or Nietzsche: How Should We Live Our Lives? (Rodopi, 2013), 195–201
  3. Friedrich Nietzsche," by Dale Wilkerson, The Internet Encyclopedia of Philosophy.
  4. Wicks, R. (Summer 2011) "Friedrich Nietzsche". The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.). Retrieved 2011-10-06.

بریم بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که نیچه خَوری دَره ره پیدا هاکنین.