مارک اتا پیل یکا نوم هسه که قدیم آلمان ِپیل یکا بی‌یه و سال ۲۰۰۲ جه یورو ونه جا ره بَییته. مارک ِارزش روز یازده اکتبر سال ۱۹۲۳ میلادی انده پایین بمو بی‌یه که هر ۴ میلیارد مارک اتا دولار جه برابری کارده.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که مارک خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا