هالووین اتا از جشنای سنتی مغرب‌زمین هسته که ونه مراسم ۳۱ اکتبر شو برگزار وونه. خله از افراد این شو گادر لباس‌ئون عجیب و غیرمرسوم پوشنّه و وچون نبات و آجیل بیتن سه خنه‌ئو دم در شونّه. جشن هالووین بیشتر کشورون آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا دله مرسومه. این جشن ره مهاجرون ایرلندی و اسکاتلندی سده نوزدهوم دله شه جه آمریکا دله بوردنه.

جرج دبلیو بوش هالووین شو دله موتحده ایالات آمریکا دله وچون ره شوکولات دنه.

اتا از نمادون هالووین کیی هسته.

منابعدچی‌ین

پیوند به بیروندچی‌ین

جشن ارواح - آخرین وبلاگ