روبل اتا پیل‎یکا هسه که روسیه و بیلاروس پیل یکا هسه. اینتا واژه روسی زوون جه انه. وه قبلن شوروی پیل‌یکا هم بی‌یه.

روبل نوقره 1924 میلادی (شوروی سابق پیل بی‌یه)