شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: گاندی (گجگجی بیری).

مهانداس کارامچاند گاندی (به خط دوناگری: मोहनदास करमचन्द गांधी؛ گجراتی: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી؛ بزائه: ۲ اکتبر ۱۸۶۹ - بمرده: ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸) رهبر سیاسی و معنوی هندی‌ها بی‌یه که ملت هند ره راه آزادی از استعمار بریتانیا سر جا رهبری هاکرده. وه شه زندگی دله استفاده از هر نوع ترور و خشونت برسی‌ین به مقاصد ره رد هاکرده. فلسفهٔ بی‌خشونتی گاندی که شه نام ساتیاگراها روی خله از جنبش‌ئون مقاومت بدون خشونت سراسر جهون و تا اسا تأثیر بی‌یشته.

مهانداس کارامچاند گاندی
بزائنی‌روز ۱۰ مهر ۱۲۴۸
گجرات، هند
بمردن ۹ بهمن ۱۳۲۶
ملیت هندی
مذهب هندو
زنا کاستوربا

تروردچی‌ین

گاندی چن بار هدف سو قصد قرار بیته که ونه آخرین مورد موفق بی‌یه. ۹ بهمن ۱۳۲۶ ناتورام قادسی وه ره، که هفتاد و نه سال سن داشته و میون جمعیت عازم محل عبادت بی‌یه، هدف گلوله قرار هدائه و بکاشته. قاتل از ناسیونالیست‌ئون افراطی هندو بی‌یه که معتقد بئه روابط پاکستون جا به اقتدار هندوستون لطمه زَنده.

منابعدچی‌ین

بیرون بگردستندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که ماهاتما گاندی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.