نیجر اتا کشور نوم هسه که آفریخا قاره دله دره.

پرچم اف نیجر

جوغرافی دچی‌ین

اینتا کشور گتی ۱۲۶۷۰۰۰ کیلومترمترموربع هسه.اینتا کشور۷/۶ میلیون نفرجمعیت دارنه.ونه نیشته‌گا نوم نیامی هسه.

فرهنگ دچی‌ین

سیاست دچی‌ین

اینتا کشور حوکومت جوموری هسه.

ایقتصاد دچی‌ین

اینتا کشور پیل یکا نوم فرانک هسه.

تاریخ دچی‌ین

دپت چرخه‌توئون دچی‌ین