دوایت آیزنهاور (انگلیسی جه: Dwight D. Eisenhower) متحده ایالات آمریکای ۳۴اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که چل‌و دوم و سومین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، ریچارد نیکسون ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

دوایت آیزنهاور
Dwight D. Eisenhower
دوایت آیزنهاور ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱
ترتیب ۳۴اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) ریچارد نیکسون
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین