کلمنت آتلی اتا انگلیسی سیاستمدار بی‌یه که کارگر زب جه، ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ بعنوان انگلیس نخست‌وزیر مقوم داشته. وه پیش از این، چرچیل گِدِر کابینه دله دیّه و وزارت جنگ ره شه میس دله داشته. وه اولین چپ ِدولت ره اکثریت آراء جه بریتانیا دله بساته.

Clement Attlee.jpg
شناسنومه
کامل نوم کلمنت ریچارد آتلی
بزاروز ۳ جانواری ۱۸۸۳
بزاجا پوتنی، انگلیس
بمردن تاریخ کلمنت ریچارد آتلی
بمردن جا لندن, انگلیس
همسر ویولت اتتلئی
سیاسی اطلاعات
سمت نخست وزیر بریتانیا
جولی ۱۹۴۵ تا اکتبر ۱۹۵۱

منابعدچی‌ین