۱۹۳۱ میلادی تقویم ِاتا سال هسته. چینی‌ها، شه تقویم جه، ۱۹۳۱ ره گسفن ِسال دونستنه.[۱] این سال کبیسه نیّه.

قرن: قرن ۱۹ - قرن ۲۰ - قرن ۲۱
دهه: ‎۱۹۰۰  ‎۱۹۱۰  ‎۱۹۲۰  ‎۱۹۳۰  ‎۱۹۴۰  ‎۱۹۵۰  ‎۱۹۶۰ 

سال: ‎۱۹۲۸ ‎۱۹۲۹ ‎۱۹۳۰ - ‎۱۹۳۱ - ‎۱۹۳۲ ‎۱۹۳۳ ‎۱۹۳۴
سال ۱۹۳۱ دیگر تقویم‌ها جه
میلادی گریگوری ۱۹۳۱
تبری ۱۴۴۲ – ۱۴۴۳
هجری شمسی ۱۳۰۹ – ۱۳۱۰
هجری قمری ۱۳۴۹ – ۱۳۵۰
بهایی ۸۷ – ۸۸
کبیسه؟ نا
رُم بساته بیّن په ۲۶۸۴
ارمنی ۱۳۸۰ - ԹՎ
بربری ۲۸۸۱
بودایی ۲۴۷۵
برمه‌ای ۱۲۹۳
رومی ۷۴۳۹ – ۷۴۴۰
قبطی ۱۶۴۷ – ۱۶۴۸
اتیوپیایی ۱۹۲۳ – ۱۹۲۴
عبری ۵۶۹۱ ۵۶۹۲
هندی
 - ویکرم سموت ۱۹۸۶ – ۱۹۸۷
 - ملی هند ۱۸۵۳ – ۱۸۵۴
 - کالی یوگا ۵۰۳۲ – ۵۰۳۳
هولوسین ۱۱۹۳۱
کره‌ای ۴۲۶۴
خورشیدی تایلندی ۲۴۷۴

دکته‌ئون دچی‌ین

بزائه‌ئون دچی‌ین

بمرده‌ئون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. «دوازده نماد جانوری سال ها در چین»(فارسی)‎. چین رادیو، ۲۰۰۹-۰۵-۱۹.