شابلون:Infobox language

چینی زوونون نفشه جهون دله
توضیحات:      بومی یا اصلی      بیش از ۵٬۰۰۰٬۰۰۰      بیش از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰      بیش از ۵۰۰٬۰۰۰      بیش از ۱۰۰٬۰۰۰      شهرک‌هایی که چینی زوون‌ها وشون دله درنه

چینی زوون یا دقیقته: چینی زوون‌ها بخشی از خانواده سینی-تبتی زوونون ره تشکیل دِنه. یک پنجم مردِم ماری زوون دنیا دله چینی ئه.

این زوون چین دله جُونگ ون (中文، Zhōngwén)، خن یو (汉语/漢語، Hànyǔ) و یا خوَیو (华语/華語، Huáyǔ) بخونسته وانه.

منابعدچی‌ین