ویکی‌پدیا:کارورون لوش

آخرین نظر: ۱ ماه پیش توسط محک در مبحث جوغرافی پروژه
گپ جا
گپ جا

اینجه سؤال دارنی بنویسین

دله راه:
وپ:دب
اینجه بـِتونّی شه گپ و حَرف ره بَزنین یا اگه اِتجور بدجور-به‌چم ِمُشکل دارنی باوّین تا حَل بَواشه. همینتی بتونّی شه کارون ره دیگرون وسّه باوّین تا شِمه جه کایری هاکِنِن. شِمه گَپ نَوِِنه «مازرونی ویکی‌پدیا» جه بی‌ربط بائِه (تبلیغ یا اِسپم واری) اگه اینتی نَوائه، شِمه گپ ره این صفحه جه وَرمی ات‌جا دیگه یا اصلاً حذف کامبی.
 • اگه شِما تازه کار هستنی و دَچی‌ین و بنویشتِن سَره مشکل دارنی، بـِتتر هسته که شه سوالات ره سوالات ِمخصوص ِصفحه دله بَنویسین تا مدیرون شِمه جواب ره همونجه شِمه سوال بـِن بَنویسِن.
 • اگه مازرونی گپ بزوئن ره بَلِد نینی یا نِخانّی این زوون جه بَنویسین فارسی یا انگلیسی بنویشتن وسّه بتونّی سفارت‌خنه جه استفاده هاکِنین.
نظرسنجیون کاربزوئن اینتا صفحه جه
 • تازه گپ‌ئون ره این صفحه بـِن بی‌یِلین.
 • پایان شه گپون نشون "~~~~" بئلین تا شِمه امضا و تاریخ خودکار بی‌یشته بَوِه.
دِمبال بَگِردِستن

اینجه بتونّی قبلاً ِبَزه‌بیی گپون ره پیدا هاکنین و بَخوندین:


Archive
تلمبار هکردن
1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8مملکتی تقسیمات اسامی

دچی‌ین

ویکی‌انگلیسی دله ننویشتنه Mazandaran ostan بنویشتنه: en:Mazandaran province. فلذا امه سر هم اجباری نیه که استان بنویسیم یا وه ره عجیب-غریب شکل هادیم (اووستان!). من بشخصه "ولایت" ره ونه وسه مناسب بدیمه؛ هم طبری‌زوونون میون رایج'ه، افغانستان دله هم وه ره کار زننه (اول فکر هاکارد بیمه شاید بیتتر بو "ولایت" ره شهرستان وسه کار بزنیم ولی اونگادر بدیمه افغانستان دله اونتی'ه، بَتمه شاید بیتتر بو استان وسه استفاده هاکنیم). "دهستان" وسه هم "رستاق"(Restâğ) دره که برجیان هم وه ره اشاره هاکارد بیه. "شهرستان" و "بخش" و الباقی وسه هم تومبی کلمات دله پشو-پشو بزنیم هارشیم چیزی دره یا نا.--Vandäd «بحث» ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)پاسخ

پ.ن) اینتی وانه: مازرون ولایت، گیلون ولایت، فریم رستاق، بنافت رستاق (دهستان فریم، دهستان بنافت). البته؛ بعضی جاها وشون نوم شه رستاق دارنه که مه نظر اونجه لازم نیه رستاق اضافه بوائه. مثلاً: کلیجانرستاق. اصولاً کلیجان‌رستاق‌ِ ترجمه دله وانه: "دهستان کلیجان". ولی ظاهراً فارسون (یا هرکی اسا) که اسم تعیین کاردنه، توجه نکاردنه که رستاق شه یعنی دهستان! بمونه بنویشتنه "دهستان کلیجانرستاق"، که یعنی "دهستانِ دهستانِ کلیجان"! همین هسته که بیتتر'ه اما این اشتباه ره تکرار ناکنیم و همون "کلیجان رستاق" کفایت کانده. --Vandäd «بحث» ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۰ (UTC)پاسخ

دِتا مسئله وجود دارنه: اول این که معمولاً زوون‌هایی که وشون خط ات‌جور هستنه، هدیِ خاصِ کلمات ره ورنگاردننه. مثل ایسپانیا و فرانسه‌ی تقسیماتی کلمات ره انگلیسی ویکی‌پدیا عیناً استفاده کانده. دیگه ننه «کمون» ره دگاردنه «تاؤن». مه نظر ونه همین اتفاق عربی‌خط ویکی‌ها دله هم دکفه. فارسی ویکی‌پدیا دله من قانونی ره پیشنهاد هاکردمه که اسا اونجه اجرا وانه و ونه اصول همینتی هسته. متأسفانه هنتا این اصل عربی‌خط ویکیون دله جا نکته.
دومین مسئله که درواقع دلیل کاری هسته که بالا باتمه، این هسته که «ولایت» و «استان/اوستان» هدی جا فرق دارنه. ولایت عربی کلمه هسته که اتی دینی-فلسفی ریشه دارنه و کسی که «والی» هسته، شه مردمِ سر حق و حقوقی دارنه ولی مردم ونه وَر جه حق خاصی ندارنه؛ ولایت فقیه واری. ولی استان اتا کهنه فارسی کلمه هسته که پهلوی دوره وه ره وردگاردنینه فارسی دله. اینتا پسوند ره خله جائون ِاسم دله هم ویمبی؛ طبرستان و افغانستان واری. استان ویشته جوغرافیِ سر تمرکز دارنه و اون مفهومی که ولایت دارنه ره شه جه سِراق ندنه. «استاندار» کسی تعریف وانه که مرکزی حکومت اتا جا وسّه انتخاب هاکرد بائه و اونجه ره حفظ «دارنه». --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۱ (UTC)پاسخ
@محک ولایتی که @V.H وه ره اشاره کنه مه نظر اون ولایت که تشیع دله دره جا فرق کنه. مه نظر تومی بئوویم که ولایت اتا اداری واحد بی‌یه که ونه مسئول ره والی گتنه که اسا ونه معادل تونه استان بوئه و استاندار هم همون والی معادل هسه. استاندار والی دسوری مرکزی دولت نماینده هسه و وشون دتا شه دیار (استان یا ولایت) مردم منتخب نینه.
ضمنا الان ایران دله و مازرونی زوون دله استان جادکت هسه. مه نظر دلیلی نویمه هر فارسی کلمه ره مازرونی زوون جا حذف هاکنیم. این نکته ره یاد دارین که مازرونی و فارسی زوون هم ریشه هسنه و وقتی فارسی کلماتی که وشون وسر مازرونی زوون دله معادل دنی‌یه یا معادل دره ولی جادکت نی‌یه ره تومی کار بزنیم و عربی و انگلیسی کلمات توم ویشتر اولویت دارنه.
@V.H ضمنا اینکه گنی مازرونی دله ولایت رایج هسه ره هم ونه دقت هاکنی که اتا اداری واحد معنی ره ندنه. ولایت امه زوون دله ویشتر وطن و بزاجا معنی دنه. مثلا گمی هر کی شه ولایت ره دوست دارنه. پرجایی (گپ) ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳ (UTC)پاسخ
خا، این ات پیشداشت بیه و این دِه دلیل: ۱. «چون فارسی امه همرا هم‌خط هسته وشون ره ترجمه ناکنیم» ۲.«استان عبارتی جادکت هسته» ره قبول دارمبه. ولی یک نکته موندنه: گوننه «استان» طبری دله یعنی «کوه». إسا ونه جه خامبی چه کنیم   --Vandäd «بحث» ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۵ (UTC)پاسخ
من هم این گپ ره بشنوستمه ولی فکر نکامبه هنتا «استان» مازرونی زوون دله این معنی ره هاده. وه ره ابن اسفندیار سر جه دومبی که قدیمِ طبری چنین کلمه‌ای داشتنه. ولی اینجه که طبریِ کهنه زوون جه ننویسمبی که.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)پاسخ
من هم این موضوع دله محک جا هم‌نظر هسمه. ضمنا مه نظر طبری گت واژه‌نومه یا صادق کیای طبری واژه‌نومه دسوری کتاب توننه امه مرجع بوئن. پرجایی (گپ) ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)پاسخ
 • اتا چی دیگه که تقسیمات سر مه نظر بمو، «بازار» هسته. مله‌ی آدمون (حداقل ام‌وری اینتی‌ئه) شهر ره گاتنه بازار و هنتا هم این کلمه استفاده وونه. خله وقت پیش‌ها، جناب رضا کولایی (مازرونی شاعر و خونش‌کر) جه گپ زومه، پیشداشت کارده که شهرِ عوض باوّیم بازار؛ ولی مه ره چم نیه چون اَی شهرستان دارمی، شهرسازی دارمی، شهرک دارمی، شهرداری دارمی... اینتا کلمه ره نتومبی براحتی جایگزین هاکنیم. البته بعداً بدیمه کوردی زوون هم دقیقاً همین معادل ره شهر وسّه استفاده کانّه! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)پاسخ
  امه ور هم شهر ره قبلا گتنه بازار. مثلا اگه فردا وسه بورد بوئیم بابل گتنه اما فردا شومی بازار که فلان کار ره هاکنیم یا فلان چی ره بخرینیم. ولی اسا کمتر من اشنومه شهر ره بازار بئوون. پرجایی (گپ) ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۸ (UTC)پاسخ
  أره، إسا كمته إشنومبي دكّل طبري زوون ره كار بزنن! وەنداد ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)پاسخ
  أت چی مه نظر بمو که إسا گومبه. خواهشاً طبری و سایر زوونون میون، قیاس‌های مع‌الفارق ناکنین. وەنداد ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۷ (UTC)پاسخ

تومبی شهر معادل ر بویم کِلا، شهرستان ر بویم گَتْکِلا

بایمه!

دچی‌ین

اتا شعر اخیراً بدیمه حسن حسن‌زاده آملی جه، ونه دله بعضی جاها بنویشت بیه "بایمه"، بعضی‌جاها "بَیمه"‌ این نکته که وه هیچ‌کجا Bayme ره بصورت "بیمه" ننویشته جه فعلاً کار ندارمبه و أت دیگه گدر مطرح کمبه. منتهی، آیا "Bāyme" هچ لهجه دله دره؟ یا اینکه وه الف ره بعنوان فتحه کار بزو؟ أپر جاآ من "گجگجی بایری" دی بَدیمه که Parthva بنویشته، احتمال دارنه وشون لهجه دله (حسن‌زاده و پرثوه) دئیبو؟ وەنداد ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۶ (UTC)پاسخ

غیرآزاد فایل‌های قانون

دچی‌ین
این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه
  رأی بیارده. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۸ (UTC)پاسخ

اینتی که فور اینجه باته، اگه وپ:منصفانه استفاده و وپ:غیرآزاد چیون معیار ره تصویب هاکنیم، شاید ویکی‌مدیای بنیاد اِما ره اجازه هاده که عکس‌هایی که کپی‌رایت دارنه ره باقی داریم. البته هنتا این احتمال هم وجود دارنه که آدم‌هایی که زنده هستنه عکس ره حذف هاکنن. ویشته از این نتومبه مقاومت هاکنم. آخرین راه هسته. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)پاسخ

 •   موافق حکماً ونه وه ره تصویب هاکنیم تا ویکی‌مدیا ره سراق هادم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۵۱ (UTC)پاسخ
  شرمنده لو هدامه، ندونستمه داستان وونه 🤦🏻‍♂️ ونداد ‏۲۹ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۶ (UTC)پاسخ
  نا؛ اتفاقاً خار بیّه. من این معافیتِ لیستِ جا خور نداشتمه. اینتی که وه گانه، اگه کسی تا اسا بمو باشه و وه ره گیر هدا باشه، ویکی‌مدیا امه حِق ره ماسته چون وسّه وشون ره خور هاکرد بائیم./ تینارمردی ره هم این بهانه که نتونده شه هم شاکی بائه و هم مجری، پاس هاکردمی. استوارد بعدی که معترض بوو، یا اگه آرتا-سرآدم راپورت هادن، دیگه مه دس جه کاری بر ننه.
هرتی هسته، ونه ویکی‌مدیای قوانین رعایت بوه؛ اگه تا اسا عکس‌ها جه دفاع هاکردمه، چون فکر کاردمه این اجازه ره دارمی که شه وپ:منصفانه ره تغییر هادیم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۲ (UTC)پاسخ

هارشاکرونِ آمار

دچی‌ین

من معمولاً هر چن روز پنج‌تا مقاله‌ای که اون روز وسّه مازرونی ویکی‌پدیا دله ویشترین هارشاکر ره دارنه، چک کامبه. (ویکی‌پدیایِ اندرویدی اپ دله سراق دنه) اسا چند سالی هسته که همیشک سلبریتیون ِمقالات اول هستنه. آمار گانه این سال که بگذشته، دنیا جهان‌بخت با اختلاف همه مقالات جه ویشته هارشاکر جذب هاکرده. این مقاله یک‌سالی 143,326 نفرِ لینگ ره امه ویکی درون باز هاکرده. همین وضع ره سال قبل هم 117,120 نفر هارشاکر جه داشته.

دومین مقاله علی سورنا هسته که 48,712 نفر هارشاکر داشته. این لیست دله ویشته همین ایرانی سلبریتی‌های نوم رج هسته. فقط کمربه‌جیر، پیتیلوس، نیما یوشیج (!)، سک و وارنگ بو بیست‌تای اول دله سلبریتی نینه.

سال 2017 آمار دله که هنتا ایرانی سلبریتی‌‌های مقالات ره نسات بیمی، الکسیس تگزاس 62,844تا هارشاکر جه اول بی‌یه. ایران و کچلیک هم که [کمربه‌جیرون همراهی] پنج‌تای اول دله دینه، خله کم هارشاکر داشتنه.

کلهم، این آمار مین کانده که 2015 تاسا چنده جیر و جور داشتمی و هر ماه چنده هارشاکر مازرونی ویکی‌پدیا دله بمونه. مه نظر اینتی انه که 2018 ِنوامبر به یور خله میانگین بالاته بمو که احتمالاً همین سلبریتی‌ها مقالات باعث هستنه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۷ (UTC)پاسخ

  لایک تا اونگدر که ویکیفا دله یک عده‌ای ...، إما تومبی این اوضاع جه فیض بەَوریم :) ونداد ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)


دچی‌ین

لطفاً برای ترجمه به زبان مادریتان کمک کنید
این بنویشته ره --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC) مازرونی زوون دگاردنی‌یهپاسخ

 

ویکی‌مدیا دله اتا نظرخاهی، ونگ‌دار لوگوی انتخاب وسه، شروع بیه. شیش تا نوزده دسامبر ۲۰۲۲ طول کشنه و شما جه خامبی که لطف هاکنین تا بتترین ونگی که ویکی‌مدیای شناسا بوو ره انتخاب هاکنیم. این ونگ امه نماد وونه و چمردار ابزارون دله صدا انه. این لینک دله ویشته تونی بخوندین....

بتترین آرزوها جه، Arupako-WMF (گپ) ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)پاسخ

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE

دچی‌ین

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

ویکی‌دیتا کار بزوئن

دچی‌ین

امروز اتا مدل جعبه اطلاعات (صندخ) ره عربی ویکی‌پدیا دستِ سر جه دگاردنیمه که خله مفید و نو هسته. اینتا شابلون تونده امه پچیک ویکی ِدوا بوئه.

اینتی کار کنده که جای این که تموم پارامترها ره ترجمه هاکنیم و اتا-اتا وشون ره جعبه دله بنویسیم، کافی هسته که فقط جعبه نوم ره مقاله دله بی‌یلیم و اون مقاله ره ونه ویکی‌دیتا و دیگر زوون‌های مقاله جه وصل هاکنیم تا خدکار ویکی‌دیتایِ پارامترها ره ونه دله دیار هاکنه.

مثلاً فرح‌آباد حموم مقاله دله فقط بنویشتمه: {{صندخ/بنا}} همونتی که مقاله دله تونی هارشین، باقی اطلاعات ره خِدکار وارد هاکرده.

اینتی بنشنه راحت خله مقالات ره چنتا کلیک جا بساتن. فقط اتا مشکل که دارمی، این هسته که ویکی‌دیتا دله هنتا خله چیزها ره مازرونی زوون جه نگاردنیمی. کم‌کم این کار هم انجوم وونه و اصلاً این روش تونده کومِک هاکنه که وه ره هم زودته تموم هاکنیم. این مدل صندخ تدریجاً قدیمی روش جا ره گیرنه ولی هنتا فقط چنتا ویکی، فرانسوی و عربی دستوری، وه ره استفاده کننه. اِما هم تومبی اتی بلند شاب بیریم و وه ره گسترده استفاده هاکنیم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ مـارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۳ (UTC)

تا اسا اینتی جعبه‌ها ره ساختمون‌ها و بناها (شابلون:صندخ/بنا)، جانورون و گیاهون (شابلون:صندخ/موجود)، کتابون (شابلون:صندخ/کتاب)، روخنه‌ئون (شابلون:صندخ/رود) و المپیک (شابلون:صندخ/المپیک) وسّه بساتمه. فقط شابلون نوم ره صفحه دله دینگنین، شه جعبه ره پر کنده. رَزِم!
اتی شابلون دیگه هم دره که حتا موضوع ره هم شه تشخیص دنه: شابلون:دیتاباکس. ولی اینتا شابلون هنتا بدردی نی‌یه و ونه پارامترها استاندارد نینه. ونه نمونه‌ها ره تونی رج:صفحه‌ئونی که دیتاباکس دارنه دله هارشین.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ آوریـل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۴ (UTC)

وپ:ویکی‌پروژه/شهر

دچی‌ین
 

سلام! اتا نو پروژه شه وسّه بساتمه که ونه درون، خامبه شهرونِ مقالات ره از نو مرتب هاکنم و مازرونی ویکی‌پدیایِ پایه ره قائم‌ته قرار هادم. پیش از این هم، چه ربات جه، چه بدون ربات، بعضی کشورونِ شهرها وسّه مقاله بسات بیمه ولی این صوه شابلون:صندخ/شهر خله کار ره راحت‌ته کانده و کیفیت ره هم بالاته ونّه. ولی اول خامبه رج:جوغرافی که خله سال هسه، رقدبدا کته، ره مرتب هاکنم. اگه کس دیگر هم علاقه داشته کومِک هاکنه، حکماً استقبال کمبه :) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۱ (UTC)پاسخ

گت صفحه

دچی‌ین
این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه
  خله توم منتظر بیمه که ات‌کی ات‌چی بائوه؛ هچی نشناستمه په، وه ره دکش هاکردمه. ای مخالفتی وجود داشته، بنشنه وه ره دگاردنی‌ین. قبلی نسخه هنتا شابلون:گت صفحه/تلمبار ۲ دله کته.

امه گت صفحه ات‌که ویکی‌مدیایِ آپدیت‌ها جه عقب دکته. اسا موبایل دله خله نخش سراق هدا بونه و جدیدِ وکتور (جلد) جه هماهنگ نی‌یه. ونه سر ات‌که کار هکردمه. اینجه اتا نسخه ره فرانسوی و یونانی ویکی‌پدیا سر جه دگاردنیمه. این نسخه دله اتا بخش هم ویکی‌پدیایِ معرفی وسّه دارنه. وه ره تونّی موبایل دله هم هارشین که اونجه سمت چپِ دِتا بلوک دیار نوونّه. خِدی اسایی گتِ صفحه ره درمه اصلاح کمبه که مقایسه هاکنیم کمین‌تا بتتر هسته. نقدی، نظری دارنی، اشنومبه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ مه ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)پاسخ

کُد بنویشتن دله خله جیر نیمه؛ مه دست بر نمو که امه قدیمی گتِ صفحه ره موبایل و نو وکتور جه هماهنگ هاکنم. ولی یونانی دستوری ره خله تغییر هدامه و آماده هسته. یک ماه وه ره اشمبه که مشکلی نداره و اگه تا اون گدر کسی مخالفتی نداشته، برج بعد وه ره دکش کمبه که گتِ صفحه نو-نوار بوو. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ مه ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۵ (UTC)پاسخ
اِندا-ور-اندا:
--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ جـون ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷ (UTC)
  شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ جـون ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)

پروژه نومِ فضا

دچی‌ین
این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه
  phabricator:T350397

خله ویکیون دله ویکی‌پروژه‌ئون وسّه اتی سیوا نوم‌فضا دارنه. انگلیسی ویکی هنتا وه ره فعال نکرده ولی ویشته ویکیون وه ره شه زوون سر دینگونه. اسا فارسی ویکی دله هم درنه وه ره فعال کننه. که ونه گپ اینجه کته. وه ره تومبی مازرونی ویکی دله هم 102 و 103 فضایِ کش ایضافه هاکنیم. اینتی پروژه:فلسفه تونده جای ویکی‌پدیا:فلسفه ویکی‌پروژه جا ره بیره. امه ویکی وسّه این روش خله بدردی هسته چون بلند و تخصصی نومِ بخوندستن مازرونی مردم وسّه شاید دِ اِندا سخت‌تر بوئه. اینتی خله عنوان پچیکته بونه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ جـون ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴ (UTC)

نظرات

دچی‌ین
 •   موافق شه بخاستی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ جـون ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)

جوغرافی پروژه

دچی‌ین
 

حدود پونزه سال پیش که بمومه مازرونی ویکی‌پدیا دله، تقریباً تنها رج که ونه دله مقاله پر بی‌یه، رج:جوغرافی بی‌یه ولی بازار شام ره موندسته و دهستون و قاره و تعاریف همه ره مستقیم رجِ جیر بی‌یشت بینه و دکّل جیر-رج نداشته. همیشه مه دل وسته این رج ره خار هاکنم و ونه مقالات رج‌وندی تمیز بوون. بالاخره این کار امروز درست بیّه!

ضمناً پروژه:جوغرافی ره هم سرعتی پیش وَرمه و رج:مازرون اوستان روستائون و رج:ایران شهرون و… ره بالاخره شه روبوت جه بساتمه و این دِ رج مقاله‌ئون درست بینه.

این نو مقالات ِکیفیت خار هسته و فارسی ویکی‌پدیا جه دِ لینگ پیش هستا. علایده‌برین، أمه آمار هم بیست هزار مقاله ره یور بورده.

اتا پروژه دیگه ره هم پیش وَرمه که رج:میلادی سال و اعداد مقالات هستنه؛ کمیّت ره ویشته کنده کنار، خله أمه نو-نو صندخ دله سال‌های سرخِ لینک دئینه و نخش بی‌یه. اسا اینان لینک هم کهو-رنگ وونه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۲ (UTC)پاسخ