جورج هربرت واکر بوش (انگلیسی جه: George H. W. Bush) متحده ایالات آمریکای ۴۱اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که پنجاه و یکمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، دن کوئیل ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

جورج هربرت واکر بوش
George H. W. Bush
رونالد ویلسون ریگان ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۲۰ ژانویه ۱۹۸۹ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳
ترتیب ۴۱اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) دن کوئیل
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین