توماس وودرو ویلسون متحده ایالات آمریکای ۲۸اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که سی و دوم و سومین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۹۱۳ تا ۴ مارس ۱۹۲۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، توماس مارشال ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات دله دیّه.

توماس وودرو ویلسون
توماس وودرو ویلسون ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۹۱۳ تا ۴ مارس ۱۹۲۱
ترتیب ۲۸اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) توماس مارشال
سیاسی جناح دموکرات حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین