ویلیام هووارد تافت (انگلیسی جه: Taft) متحده ایالات آمریکای ۲۷اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که سی و یکمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۹۰۹ تا ۴ مارس ۱۹۱۳ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جیمز شرمن ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

ویلیام هووارد تافت
Taft
ویلیام هووارد تافت ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۹۰۹ تا ۴ مارس ۱۹۱۳
ترتیب ۲۷اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جیمز شرمن
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین