Archive
تلمبار‌ون
تلمبار ۱

شهرهای نوم • «ویرایش مبدأ» و «ویرایش دیداری» • کارورون ِلوش • خونش‌گر • فیلم، میوزیک و... • سیاسی نظریه‌ئون • ماژول • خـَوِرون • تاپیک و گجت •


این جعبه‌ی: هارشی‌ینگپدچی‌ین


شهرهای نومدچی‌ین

مازرون ِشهرون اسم ره ونه وشون ِفارسی ِرسمی‌نوم جه بنویسیم یا اونتی که مازرونی زوون دله ویشته بائوته وانه؟ مثلاً:

مازرونی رسمی‌نوم؛ فارسی جه
سنگسر مهدی‌شهر
اشرف بهشهر
شاهی قائم‌شهر
شهسوار تنکابن

مه نظر و پیشنهاد اینه که مازرونی نوم ره همه جا بنویسیم. رسمی‌نوم گرچه رسمی هسته ولی مازرونی نی‌یه؛ قانون گانه اولویت محلی نوم جه هسته، ولی آخه اینان فارسی اسم هم مازرونی دله کاربرد دارنه و ناآشنا نینه و بعلاوه رسمی‌نوم هستنه! ندومبه چی کار ونه هاکنم. خصوصاً اسا که درمی روستائون ِمقالات ره سازمبی، حتماً وسّه این گپ اینجه مطرح بواشه که اَی بعداً دوستان نارِن چه سرخود عمل هاکردی و… --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۴۷ (UTC)

 • درود.مه نظر اینه که رسمی نوم و محلی نوم هر ده استفاده بوّه.اینسّکه مثال وسّه کلمه مازرون ره در نظر بیریم.اگه فقط از کلمه مازرون استفاده بوه خله خار نیه.چه؟اینسکه موراجعه کنندگون به اینترنت وقتی خاننه دنبال مازرون چرخ هیرن در کلمات کلیدی نوسنننه مازندران نا مازرون.بنابراین مازرون در اینجه کمتر جستجو بونه و قاعدتن کمتر بازدید کننده داینه.اتا از دلایلی که ویکی مازندرونی کمتر موراجعه کوننده داینه احتمالن همینسه هسه.اینتا مورد همه کلمات وسه درسه .راه چاره اینه که رسمی نوم مثلن مازندران اصل باشه و دیگه یعنی مازرون تغییر مسیر ونه باشه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۳۳ (UTC)
  • نا برار شِما اشتباه مه منظور ره بفهمستی؛ مه گپ اینه که کدومتا ونه مقاله‌ی «عنوان» بائه. عنوان یعنی اون نومی که بقیه‌ی اسامی ونه سَر دکشی‌یه (فارسی: تغییرمسیر) وانّه. مثلاً مازرون فعلاً اصلی نوم یا همون عنوان هسته، ولی مازندران ونه دکشی‌یه (فارسی: تغییرمسیر) حیساب وانه. اسا مِن گامبه مازرون، شاهی و اشرف ونه «اصلی عنوان» بائن یا مازندران و قائم‌شهر و بهشهر؟؟؟ شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)
   • دِباره دورود.مازندران، بهشهر قائم شهر اصلی عونوان باشه بهتره چون راحتتر در اینترنت پیدا بونه.معمولن افراد وقتی دنبال مطلبی در اینترنت درنه در جوستجو ونه رسمی نوم ره نویسننه.آیا موتوجه بیمه ته منظور ره؟.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۴ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)
 • بله؛ اسا مه شخصی نظر: مه نظر روستائون و مناطق نوم ره [کشورون واری] ونه مازرونی زوون جه بنویسیم چون ضمن این‌که وشون ِمازرونی نوم اغلب معروف‌تره، وشون ِرسمی نوم هم ویکی‌فا دله دره و هرکی جستجو موتورون دله چرخه تو هاکنه، ویکی‌فا ره پیدا کانده. ضمناً مِن شخصاً این‌که بئن مثلاً اسپه‌کلا ره بارن اسبوکلا، یا وائو ره بارن باداب ره فارسی‌سازی دومبه و ونجه شدیداً مخالفمه. ولی شهرهای سَره شک دارمه که کومتا بتِّر بائن. مِن اسماعیل و علی (دِتا مدیر دیگه) جه هم خامبه این نظرسنجی درون بئن تا اَمه اجماع قوی‌ته بواشه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۲۵ (UTC)
 • مه نظر این هسته که روستائون وسه محلی نوم ونه مقاله‌ی عنوان بوئه. مثال عرض کمبه: ملک‌آباد ره محلی گنه ملکه‌وا، مقاله عنوان ونه ملکه‌وا بوئه و ملک آباد تغییر مسیر پیدا هاکنه به ملکه‌وا. اما شهرون وسه این کار نووه بیتتره. Esmaeil (بحث) ‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۲ (UTC)
  • اسماعیل جان دلیل خاصی هم دارنی؟ یعنی چتی بیتتره؟ شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۵۴ (UTC)
 • مه هارشا ای هسه که رسمی نوم بأبوشه، ولی حتما ونه خارشناسا نوم هم وشون پلی بأبوشه؛ مازرون بدون. --Parthava (بحث) ‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)
 • پیشنهاد جدیدی دارمه بتومبی شهرها وسّه سِوا-سِا نظرخاهی بی‌یلیم؛ چون وشون تعداد محدود هسته. روستائون وسّه هم كه توافق داشتمی مازرونی نوم اصل بائه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۹ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۴۳ (UTC)
 • سلام. همه نامهای سنگسر و مهدیشهر و اشرف و بهشهر و شاهی و غیره ... جزو کلمات فارسی هستنه که بنظر میرسد در گویش مازرونی نیز به همین صورت استفاده میشوند. فقط فرقشان این است که بعضی قدیمی ته و بعضی جدیدته و اخیراً استفاده ووننه. نظر من این است که رواج فعلی کلمه در گویش مازندران میتواند یکی از ملاکها برای نامگذاری باشد. ولی شاید اصالت داشتن نامگذاری و اینکه نامها حتما دارای اصالت مازندرانی باشند موضوعی مهمتر از بقیه معیارها است. بشرزاد (بحث) ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۴۰ (UTC)

«ویرایش مبدأ» و «ویرایش دیداری»دچی‌ین

ویکی‌پدیا اتا جدید ابزار بساته که بنشنه ونجه بی اونکه صفحه‌ی دچی‌ین صفحه ره بیاری، صفحه ره دچینی. این ابزار نوم ره فارسی دله «ویرایش دیداری» بی‌یشتنه و اون قدیمی ابزار که هنتا اصلی هسته ره «ویرایش مبدأ» نوم یلنه. شمه نظر این دِتا عنوان ره ونه چتی وردگاردنیم؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۸ (UTC)

بدی‌ین و دچی‌ین.بشرزاد (بحث) ‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۲۳ (UTC)
اینتی که مخاطبون امه منظور ره نفهمنّه؛ فهمنّه؟! «بدی‌ین» ویشته این معنی ره دِنه که مقاله‌ی ِبخوندستن ِصفحه ره بیاره تا مخاطب هارشه. (تازه خادی «بدی‌ین» مازرونی زوون دله «هارشی‌ین» ونه وردگارده.) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)

مه نظر:

 • ویرایش دیداری = ساده دچی‌ین = دچی‌ین
 • ویرایش مبدأ = اصلی دچی‌ین Esmaeil (بحث) ‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۲۰ (UTC)
بنده هنوز این ابزار جه استفاده نکاردمه. ولی بنظر بنده خوبی «هارشی‌ین و دچی‌ین» این هسته که نشون دنه که عمل «هارشی‌ین» و «دچی‌ین» بطور همزمان انجام گیرنه. معایبش هم ممکنه این بووه که تعداد کارکترها و متن آن طولانی هسته. بشرزاد (بحث) ‏۱۳ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۲۵ (UTC)

قهوه‌خانه ← کارورون ِلوشدچی‌ین

قبلاً هم اتا گپ پیش بِمو بی‌یه که ویکی‌پدیا:دس بیتن نوم عوض بَواشه ولی هیچ گادِر جمع‌بندی و کامل نیّه. مه نظر این صفحه نوم ره «ویکی‌پدیا:کارورون لوش» بی‌یلیم. دِرِسته که نَوِنه خله قدیمی اسامی جه استفاده هاکنیم ولی «لوش» خله هم قدیمی نی‌یه و تقریباً همه جا هنتا استفاده وانه؛ ضمناً این عنوان قراره اتا ویکیایی کلمه بائه و اتا مقاله‌ی ِعنوان نی‌یه، همینسه تازه کارورون ونجه کم‌کم کنار اِنّه. ونه فارسی معادل هم شکل «درگاه کاربران» جه وجود دانّه و مه نظر اینتی خله خوب وانه. البته قبلاً هم مِن این کلمه ره ترنسلیت ویکی دله بنویشت بیمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۱۷ (UTC)

«دس بیتن» در زبان مازندرونی چه معنی دنه؟ این صفحه هنوز میان ویکی ندارنه. درگاه کارورون یا وپ:کارورون لوش برای چه مطالبی هسته و اهمیت آن در چی هسته؟ بشرزاد (بحث) ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۴۱ (UTC)
آیا این صفحه معادل «وپ:قهوه‌خانه» در زبان فارسی یا «WP:Village pump» زبان انگلیسی هسته؟ چه وستی «وپ:قهوه‌خانه» در امی ویکی دله به ویکی‌پدیا:دس بیتن تغییر مسیر هسته ولی در ویکیهای دیگه صفحه مجزا دارنه.بشرزاد (بحث) ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)
«fa:درگاه کاربران» و «fa:قهوه‌خانه» بعضی ویکیون دله (فارسی ویکی واری)، همدیگه جه سِوا هَستنه و کارورون ِلوش دله تازه‌کارورون ره یاد دِنّه که چتی کار هاکنه و لینک‌هایی که دم‌دستی هسته ره اون صفحه دله یِلنه و معمولاً هچکی اینان صفحات جه استفاده نَکانده و چن وقت هسته که همون فارسی ویکی‌پدیا هم این درگاه ِلینک ره شه ابزار ِجعبه (نوار ابزار) جه بَییته، اَمه ویکی هم هیچ وقت این صفحه ره نداشته و مه نظر اصلاً اَمه بدرد هم نَخانّه. قهوه‌خانه هم که همگی دونّی اتا جا هسته که کارورون گپ زَنّه و مِن ونه اسم ره خله وقت پیش بی‌یشتمه دَس بَیتِن (فارسی جه: دست‌گرفتن، کمک کردن) که مه منظور این بی‌یه که این صفحه دله کارورون همدیگه ره کومِک هاکِنن ولی بقیه‌ی ِکارورون ِنظرات ره بِشناسمه په، مه نظر جه هم دیگه این عبارت اصلاً بدرد نخانّه و ونه عًوِض بَواشه.
اسا مِن گامبه که اَمه ویکی دله «درگاه کاربران» و «قهوه‌خانه» ره اتا صفحه دله ادغام هاکنیم و ونه نوم ره بی‌یلیم «کارورون لوش» که هر دِتا کار ونه دله انجام بَواشه البته ونه سرصفحه (شابلونی که صفحه بالا دره) ره ات‌کمه قشنگ‌ته و کاربردی‌ته هاکنیم. دلیلی ندانّه که چون فلان ویکی دله این دِتا صفحه سِوانه، امه ویکی دله هم اینتی بائه؛ هر ویکی بتونده شه وسّه ویژه صفحات ره هرتی خانه هاکِنه. (فی‌المثل ترکی زوونون ِویکی‌ئون دله هیچکامین وپ:اسایی دکته‌ئون ندارنه) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)
متوجه بئیمه. منظور جنابعالی از «دست بیتن» عبارت «دست یکدیگر را گرفتن» بوده است ولی بنده پیش خویشتن دست بیتن را بعنوان «بوردن» تعبیر کاردمه. بشناستنی مثلاً گوننه که «فلانی، فلانچی ره دست بئیته بورده»؟ این سوال که «دست بیتن و بوردن» چه ربطی به «قهوه خانه» دارنه و همیشه برای بنده مطرح بیئه. بشرزاد (بحث) ‏۱۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۵۸ (UTC)
 •   موافق چون عبارت «کارورن لوش» نسبت به سایر واژه‌های پیشنهادی خیلی بهته و زیباتر هسته. بشرزاد (بحث) ‏۱۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۰۸ (UTC)

خوننده ← خونش‌گردچی‌ین

خونش‌گر (فارسی: خواننده) اتا مازرونی واژه هسته که ونه به جای خوننده کار بزه بووه. Esmaeil (بحث) ‏۳۰ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۱۶:۳۲ (UTC)

مگه مازرونی دله «کر» کار هاکِردِن ِپسوند نی‌یه؟! پس چه فارسی واری «خونش» ره «گر» جه مشتق بِساتی؟--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۵ (UTC)
من اینتا کلمه ره نساتمه، همونتی که باتمه خونش‌گر اتا مازرونی واژه هسته که امه زوون دله وجود دارنه خونش‌گر اما خوننده امه زوون دله دنیه Esmaeil (بحث) ‏۳۱ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۳۶ (UTC)
درمورد کـَر و گـَر و گـِر مه نظر کـَر درس‌تر هسته و ویشته کاربزه بونه. اساتید ونه توضیح هادن چه گـِر ره ثبت هاکردنه. Esmaeil (بحث) ‏۳۱ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۵۰ (UTC)
مه نظر اگه شِما موافق بائین؛ همون خونش‌کر ره کار بَزنیم. تبرستون ِآنلاین ِلغتنومه خله جاهان اشتباه دانّه. یحتمل این مورد ره هم اشتباه ثبت هاکردنه. «کر» مازرونی زوون دله عموماً کارهاکردِن ره سِراق دِنه و عمومی پسوند هسته. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۱ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۱۳:۱۸ (UTC)
«خونش‌گر» که کمی به محاوره فارسی نزدیکته هسته و برای مخاطبانی که تسلط کامل به دستور زبان مازندرانی ندارنه قابل درک تر هسته. بشرزاد (بحث) ‏۱۱ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)

فیلم، میوزیک و...دچی‌ین

سلام رفقون؛ مِن پیشنهاد کامبه که من‌بعد هنری آثار علی‌الخصوص فیلم و سریال و بعدی مرحله دله موسیقی آثار (تک آهنگون و آلبوم‌ها) نوم ره انگلیسی جه بنویسیم. مه گپ ِدلیل اینه که ویشته فیلم‌ها ره ایران دله معمولاً اصلی زوون جه مردِم اِشِنّه و ونه فارسی نوم ره نَدونّه. بعضی فیلم‌ها هم چنتا فارسی معادل دارنه چون هرکی که این فیلم ره زیرنویس یِنّه ات‌جور معنی کانده...

حتی بعضی خَوری سایتون هم این کار ره کانّه. مثلاً همین چن هفته پیش بی‌یه که فارسی دویچه‌وله دله بَدیمه همینتی نویسنّه. (اکسدوس واری) البته ویکی‌پدیائون دله هم بعضی این کار ره کانّه. فی‌المثل عربی ویکی‌پدیا که همه آهنگون و آلبوم‌ها ره آوانویسی کانده. (ar:غيرلفريند واری)

این کار بتونده باعث بَواشه که اَمه ویکی ِمقالات گوگل ِچرخه‌تو سَره ویشته پیدا بَواشِن. اگه بِخائیم این آثار ِمعنی ره عنوان بی‌یِلیم، قطعاً فارسی ویکی ِمقالات که هم ویشته و هم راحت‌ته هَستنه انتخاب وانّه و چرخه‌تو دله ویشتر مخاطبون وشون په شونّه.

البته هنری آثار نقاشی ره هم شامل وانه ولی من اطلاع نِدارمه که کامین روش بتتر هسته ونه سَره شمه نظر جه ویشته نیاز دارمه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۸ (UTC)

سلام. رفیق. خیلی از فیلمها و بازیهای کامپیوتری هستنه که نام خارجی آنها بیش از معادل فارسی یا مازرونی وشون رواج دارنه. مثلاً بنظر من شاید بهتر بوشه که ایما بجای خشمگین پرنده ئون یا fa:پرندگان خشمگین از واژه انگری بیردز جه استفاده هاکنیم. 188.211.5.68 ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۲۰ (UTC)
دِرِس فَرمِنی؛ کائون (= بازیون) هم ونه مه لیست جه اضافه بَوون.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۴ (UTC)

بنوشتن معنی فارسی کلمات در داخل پرانتزدچی‌ین

در متن بعضی مقالات معنی فارسی بعضی کلمات بنوشته هسته خلی (= خیلی) خار (= خوب) هسته. چون مازندرانی با خط عربی رواج زیادی ندارنه این کار باعث وونه که مطالب بهتر و راحت تر بخوندسته بووئن. دن کیشوت (بحث) ‏۲۶ فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۱ (UTC)

اتا کارور مه کاروری گپ دله بخاسته که این کلمه وسّه اتا معادل انتخاب هاکنیم. این کلمه‌ی ِمعادل ره فارسی دله «پودمان» گانّه و وه اتا فضای ِنوم ونه بائه که ونه دله اتی برنومه‌نویسی کدئون ره نویسنّه. مه نظر این عبارت وسّه هم، «شابلون» واری، انگلیسی جه استفاده هاکنیم و «ماژول» ره کار بَزنیم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)

  موافق--فیروز (بحث) ‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۴ (UTC)
  موافق دن کیشوت (بحث) ‏۲۹ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)
نظر مازرونی زوون دله "ژ" ندارمبی پس ماژول درس نی‌یه شاید "ماجول" بیتتر بو. Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۰ (UTC)

اسایی دکته‌ئون ← خـَوِروندچی‌ین

خله وقت بی‌یه که «وقایع کنونی» یا «Current events» ره شه ویکی دله «اسایی دکته‌ئون» یا «ترنه دکته‌ئون» و... وسّه دِگاردِنیم. این کلمه خله جدیدِ کارورون وسّه نامفهوم بی‌یه و کسی که اولین بار اَمه گتِ صفحه ره دی‌یه، حتماً ونسه سؤال پیش اِمو که این کلماتِ معنی چِچی‌نه! بنده ات‌مدت این کلمه ره فقط راستِ نوار دله عَوِض هاکردمه و فکر کامبه اسا ونه نتیجه بتتر بیّه. خَورون درواقع و عملاً همون اسایی دکته‌ئون معنی ره دِنه ولی دقیقاً قبلی کلمه واری نی‌یه که کلمه-کلمه انگلیسی یا فارسی عِبارت ره دَگِردِست بائیم، البته بَنشِنه ونه بَدِل «تازه خَوِرون» جه هم استفاده هاکردن. اگه رفقون موافق بائِن وه ره تموم جائون همینتی وَردِگاردِنیم.

ضمناً «خور/خبر» مازرونی/گِلِکی دله اتا مشکل دانّه؛ اگه خَوِر همون خبر ِمعادل بائه (که هسته) پس ونه بی‌قاعده جمع چچی وانه؟ اخبار یا اخوار؟! تازه نَنشِنه براحتی وه ره بومی جمع‌کَرون جه جمع دَوِستِن: خَوِرون، خَبرون یا خَوِرها؟! همه جا نتومبه خبرون یا خورون جه استفاده هاکردن و اخبار ویشته زوون دله چرخ گیرنه تا اینان! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)

«تازه دکته‌ئون» و «تازه خَوِرون» هر دتا خوب هستنه. دن کیشوت (گپ) ‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۵۴ (UTC)
ولی مه نظر تازه دکته‌ئون خله خار نی‌یه. دَکِتن مازرونی/گِلِکی دله «افتادن» معنی ره دِنه؛ مگه میوه هسته که دار جه دَکفه یا وَچه هسته که مار اشکِم جه دَکفه؟! سِوایِ این که دکتن «اتفاقات» معنی ره نَدِنه، یا اقلاً خله سخت بَنشنه ونه معنی ره بفهمستن، این کلمه شاید بَد تفسیر بَواشه. معمولاً دَکِتِن اتا کنایی معنی دانّه که «سقط جنین» ره اشاره کانده! مه نظر که همون «تازه خَوِرون» بتتر اِنه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)
بله. بنظر منم «تازه دکته‌ئون» خله خار نی‌یه بنا به دلایلی که جنابعالی بفمرمانی. بنده نظرم این هسته که شاید «خَبرون» از «خَوِرون» جه بتته بوئه. کسی که با نگارش فارسی عادت داره بتته بتونده با این رسم الخط فارسی کلمه ره بخونده. دن کیشوت (گپ) ‏۲۰ آگوست ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۲۵ (UTC)

فضاهای نامی جدیددچی‌ین

سلام، لطفاً معادل فضاهای نامی جدید رو ارائه بدید:

 1. Topic (تاپیک، مبحث)
 2. Gadget (ابزار)
 3. Gadget definition (توضیحات ابزار، شرح ابزار)

ممنون. Mjbmr (گپ) ‏۱۷ آگوست ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۱۲ (UTC)

سلام Mjbmr جان؛ مه پیشنهاد:
 1. تاپیک
 2. گجت
 3. گجت توضیحات
خنابدون --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ آگوست ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)

سیاسی نظریه‌ئوندچی‌ین

سلام. مِن ندومبه که ونه سیاسی نظریه‌ئون ره وشون ِانگلیسی (یا بعضی جائون فارسی) نوم جه بنویسیم یا وشون ره دِگاردِنیم. فی‌المثل سوسیالیسم ره نتومبی دِگاردِنیم چون اونتی ونه معنی نَرِسِنه و اصلاً لزومی ندانّه که ترجمه بَوو. ولی کانسرواتیسم که فارسی دله «محافظه کاری» ترجمه وانه یا توتالیتاریسم که «تمامیت خواهی» هسته، وشون ِفارسی معروفته هستنه ولی بنشنه انگلیسی نوم جه هم استفاده هاکردن چون همچین غریب هم نینه. مه نظر این دِ تا کلمه ره نَنشِنه دِگاردِنی‌ین. ولی آتونومیسم ره اگه بخائیم، بتومبی راحت دِگاردِنیم (خودفرمانی یا شه‌گردونی کلمات واری)

اسا مه نظر لازم دارمی اتا قانون بی‌یلیم که من بعد تموم کلمات ره اتجور عنوان‌گذاری هاکنیم. شمه نظر انگلیسی نوم جه استفاده هاکنیم یا جدیدِ کلمات وسّه سوا-سوا اینجه اسم انتخاب هاکنیم؟!--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۲ (UTC)