ویکی‌پدیا:مازرونی کلمات هدار/تلمبار شابلون

Archive
تلمبار‌ون
تلمبار ۱

شهرهای نوم • «ویرایش مبدأ» و «ویرایش دیداری» • کارورون ِلوش • خونش‌گر • فیلم، میوزیک و... • سیاسی نظریه‌ئون • ماژول • خـَوِرون • تاپیک و گجت •


این جعبه‌ی: هارشی‌ینگپدچی‌ین


نحوه افزودن تلمبار جدید دچی‌ین

|- 
|
{| class="collapsible autocollapse" width="170px"
|-
!‌ [[ویکی‌پدیا:مازرونی کلمات برابر/تلمبار x|تلمبار x]] 
|-
| style="text-align:center; font-size:70%" | 
زیر عنوان۱, زیر عنوان۲, ...
|}