بوریس نیکولایویچ یلتسین روسی سیاستمدار و روسیه رئیس‌جمهور بی‌یه، که سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ حکومت داشته‌. وه اوایل میخائیل گورباچف طرف بی‌یه ولی پرسترویکا اصلاحات جه مخالفت هاکرده و شه مقوم جه استعفا هدا و اینتی مردم وه ره بچشم معترض سیاستمدار بدینه و طرفدار پیدا هاکرده.

بوریس یلتسین
Борис Николаевич Ельцин
Boris Yeltsin-2.jpg
شناسنومه
کامل نوم بوریس نیکولایویچ یلتسین
بزاروز ۱ فبرواری ۱۹۳۱
بزاجا بوتا، شوروی
بمردن تاریخ بوریس نیکولایویچ یلتسین
بمردن جا موسکو, روسیه
همسر نینا یلتسینا
سیاسی اطلاعات
سمت رئیس جمهور روسیه
۱۰ جولی ۱۹۹۱ تا ۳۱ دکامبر ۱۹۹۹