سن پترزبورگ روسیه شَرون جه هسِّه. اینتا شهر تا سال 1917 میلادی روسیه‌ی نیشتنگا بیه. بعد از تش هیتن موسکو سال 1547 میلادی روسیه‌ی پاتخت به اینتا شهر منتقل بیِّه و تا 1917 وقتی انقلاب اکتبر پیروز بیِّه اونجه نیشتنگا بیه. اینتا شَر خله خجیر موزه‌ئون داینه که ئه‌تا وشون جا ارمیتاج هسِّه.

لنینگراد