جان لنون اتا خونشکر بی‌یه که بیتلز گروه دله خونش کارده. وه معروفترین راک ِخونشکرون جه هسته. جان لنون لیورپول آدم بی‌یه و اتا کارگر خانواده دله گت بیّه. وه معروف بیّه په اتا جاپونی زنا، یوکا اونو، جه ازدواج هاکرده. بیتلز ِگروه که رِقِد بورده، وه شه تیناری خونش هاکردن ره ادامه هدا و باز هم موفق بی‌یه. جان لنون ره اتا از ونه طرفدارون ترور هاکرده و بکاشته.

جان لنون و ونه زنا عکس

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا