اصلی منوی ِوا هاکردن

ابومنصور منوچهر بن قابوس وشمگیر پنجومین فرمونروای زیاریون بی‌یه(۴۰۳ تا ۴۲۰ ه.ق.). وه قابوس یکا بی‎یه بود.

منوچهر
ابومنصور منوچهر بن قابوس وشمگیر
Balami - Tarikhnama - Manuchihr addresses his assembled people and army (cropped).jpg

ونه عکس بلعمی کتاب دله
زمون ۴۰۳ تا ۴۲۰ هجری
پیش از باکالیجار
پس از کاووس زیاری
سلسله زیاریون
پیـِر کاووس
دین اسلام

وه در سال ۴۰۳ هجری بعداز اینتا که ونه پیه‎ر :قابوس به دست سردارون خادش اسیر ئو کوشته بیه، جای وه ره بیته. جانشین منوچهر ونه وچه انوشیروان بی‎یه.

منبعدچی‌ین

  • صفا،ذبیح‌الله،تاریخ ادبیات ئیران(جلد ۱)،انتشارات فردوسی،چاپ ۱۷