دِزْدْ ئه‌تا قایم ساختمون هسته گه کومک کانده نیروها دشمنون جلو هرستن.

دژکلیم اردیبهشت89.jpg
کلیم دژ اردیبهشت89.jpg

چندتا مثال نوم دلهدچی‌ین

بن مایهدچی‌ین

  • ویکی‌پدیای همکاری‌کانندگون، «castle»، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه (بازیابی ۱۳۹۶ اسفند ۰۱)