سمنان یا سمنون اتا شهر نوم هسه که سمنان شهرستان مرکز هسته و شرق ور جا با دامغان و شمال ور جا با ساری و سواد کوه و غربی شمال ور جا با فیروز کوه و غرب ور جا با گرمسار و جنوب ور جا با اصفهان استان همساده هسه.

سمنان
Map
نوم
رسمی نوم
سمنان (فارسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
اداری تقسیمات
کشور
جورته تقسیمات
مرکزیت
جوغرافی ویژگیون
بلندی
۱٬۱۴۸ متر[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جمیعت
جمیعت
۱۸۵٬۱۲۹ (سرشماری) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
دیگر معلومات
تلفن پیش‌شماره
0231 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
جوغرافی کد
116402[۱] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وبسایت
semnan.ir (فارسی) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

سمنون شهر سمنان استان مرکز هسه ونه جمعیت تقریبا 200 هزار نفر هسه. ونه بئوریم که چندین روستا ره ولوپی سوادکوه جا مثل چاشم و تنگه روزیه و ... و چندین روستا ره هم دودانگه ساری جا مثل پرور و ... مازرون جا بوتنه وسمنون ره هدانه . به جز وشون مازرونیهای زیادی این چند سال دله سمنون ره مهاجرت هاکردنه . شهمیرزادیون زوون مازرونی اتا گویش هسه .

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ونه نوم اینجه بمو: جئونیمز. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی. انتشارِ تاریخ: ۲۰۰۵.