قَزوین' اتا شهر قزوین اوستان ایران دله هسه که ونه نیشتنگاء هم وونه. قزوین ِگتی ۵۶۹۳ کیلومتر مربع هسه که ۵تا شهرستون، ۱۹ بخش، ۲۴ شهر و ۴۶ دهستون جه تشکیل بونه.[۱] اینتا شهر جمعیت برابر سرشماری سال ۱۳۷۵ مرکز آمار ایران ۵۷۷٫۵۷۱ نفر بيه.[۲] قزوین مردم فارسی جه ویشته گپ زنّه ولی اتی تاتی، آذری ،مراغی، کوردی، لری، و رمانلویی هم وشون دله-دله درنه.[۳] این شهر ارتباطی راهون وسط کته و ونه دانشگاهون هم معروف هستنه.[۴]

منابعدچی‌ین

  1. اطلاعات آماری شهر قزوین، شبکه اطلاع رسانی استان قزوین
  2. اطلاعات آماری استان قزوین به همراه شهر قزوین - پایگاه اطلاع رسانی شهر قزوین
  3. پورتال شهر قزوین، زبان‌های رایج قزوین
  4. موقعیت جغرافیایی شهر قزوین، تقسیمات اداری و سیاسی - پورتال شهر قزوین

شابلون:قزوین اوستان