شابلون:Infobox South African town ژوهانْسبورگ یا یوهانسبورگ جنوبی آفریقای ِپایتخت اهسِّه. ژوهانسبورگ گائوتنگ استان ِمرکز هسِّه. اینتا دِنیای ِ۵۰ تا گت شهر جه هسته.

جمعیتدچی‌ین

آمار سال ۲۰۱۱ په ژوهانسبورگ جمعیت ۴٬۴۳۴٬۸۲۷ نفر بی‌یه.

تبعیدگاه رضا شاهدچی‌ین

شهریور 1320 رضاشاه موریس جزیره دله تبعید بیِّه و بعد بورده ژوهانسبورگ و چهارم مرداد 1323 اونجه بمرده.

منابعدچی‌ین