جان کوئینسی آدامز (انگلیسی جه: John Quincy Adams) متحده ایالات آمریکای ۶اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که دهمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا دموکرات-جمهوری‌خاهون حزب و جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۲۵ تا ۴ مارس ۱۸۲۹ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، جان کالهوم ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب دموکرات-جمهوری‌خاه دله دیّه.

جان کوئینسی آدامز
John Quincy Adams
جان کوئینسی آدامز ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۲۵ تا ۴ مارس ۱۸۲۹
ترتیب ۶اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) جان کالهوم
سیاسی جناح دموکرات-جمهوری‌خاهون حزب و جمهوری‌خاهون حزب

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین