هلندی یا هولندی اتا ژرمنی زوون هسته که اروپای غربی وَر گپ بزه وانه. این زوون تا پیش از رونسانس ات‌جور آلمانی زوونون ِلهجه بی‌یه که کم‌کم شه خِد ره ادبیات دله پی‌‌دا هاکرده و چون اتی مستقل ِادبی جریان هلندیِ لهجه جا بساته بیّه، وه تدریجاً اتا مستقل زوون بشناسی‌یه بئی‌یه. هلندی ِگنش‌کرون ویشته هلند و بلجیک دله درنه و اتی هلندی مردمون هم درنه که مستعمراتی که هلند پادشاهی دنیا دله داشته میون، بکلست هستنه. فی‌المثل آفریکانس ات‌جور زوون هسته که هلندی ره موندنه و جنوبی آفریقای هلندی‌تبارون ونجه گپ زنّه یا میونی آمریکای قاره دله هنتا آروبا و آنتیل و چنتا جزیره‌ئون درنه که هلندِشنه و اینان ِرسمی زوون هم هلندی هسته.

هلندی
Nederlands، Hollands، Vlaams
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

گنش‌کرون 23100000 (ماری زوون) (۲۰۱۹)[۲]  مقدار دچی‌ین (P1098) ویکی دیتا دله
کشور هلند
بلژیک[۳]
سورینام[۴]
فرانسه
آلمان[۵]
آروبا[۶]
کوراسائو[۷]
هلند  [دیگر زوون‌ها]Q29999 Q29999‏Check for unknown parameters
سینت مارتن[۸]  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
بومی جائون فلاندر
هلند
بروکسل  مقدار دچی‌ین (P2341) ویکی دیتا دله
خط لاتین خط  مقدار دچی‌ین (P282) ویکی دیتا دله
جمله‌دله‌یِ ترتیب فاعل-مفعول-فعل  مقدار دچی‌ین (P4132) ویکی دیتا دله
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-1 nl[۹]  مقدار دچی‌ین (P218) ویکی دیتا دله
ایزو 639-2 dut[۹] و nld[۹]  مقدار دچی‌ین (P219) ویکی دیتا دله
ایزو 639-3 nld[۹]  مقدار دچی‌ین (P220) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P1846) ویکی دیتا دله

 این زوونِ ویکی‌پدیا

منابع

دچی‌ین
  • پالمر. تاریخ جهان نو، جلد اول.
  1. https://www.ethnologue.com/
  2. عنوان : Ethnologue — ناشر: SIL International — چاپ 25[۱]https://www.ethnologue.com/ — هارشی‌ین تاریخ: ۲۳ آوریل ۲۰۲۲
  3. ScriptSource - Belgium — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  4. ScriptSource - Suriname — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  5. ScriptSource - Germany — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  6. ScriptSource - Aruba — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  7. ScriptSource - Curacao — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  8. ScriptSource - Sint Maarten — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ https://op.europa.eu/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/language